Sut ydw i’n rheoli fy newisiadau ar gyfer gosodiadau hysbysiadau Canvas fel arsyllwr?

Gallwch chi dderbyn hysbysiadau Canvas ar gyfer y cyrsiau rydych chi’n eu harsylwi. Caiff hysbysiadau eu hanfon i ddulliau cysylltu Canvas yn unol â’r hyn a restrir yn eich Gosodiadau Defnyddiwr ar gyfer y cyfrif. Mae Canvas yn cynnwys cyfres o osodiadau hysbysiadau diofyn. Fodd bynnag, gallwch newid y gosodiadau diofyn drwy bennu eich gosodiadau eich hun ar gyfer hysbysiadau. Dim ond i chi mae eich gosodiadau hysbysiadau yn berthnasol; dydy eich gosodiadau hysbysiadau ddim yn effeithio ar hysbysiadau cyrsiau sy’n cael eu hanfon at y myfyrier rydych chi’n ei arsyllu.

Mae’n bosib na fydd rhai hysbysiadau’n berthnasol i’r rôl arsyllwr. I gael gwybod mwy am yr holl hysbysiadau, gosodiadau diofyn a’r hyn sy’n sbarduno hysbysiadau, edrychwch ar y ddogfen adnoddau Hysbysiadau Canvas.

Gallwch chi ddewis un o bedwar opsiwn amlder danfon ar gyfer pob math o hysbysiad:

 • Rhoi gwybod i mi’n syth
 • Crynodeb dyddiol
 • Crynodeb wythnosol
 • Peidio ag anfon.

Os byddwch chi’n newid gosodiad, bydd yn newid ar unwaith yn eich cyfrif.

Os byddwch chi’n ymateb yn uniongyrchol i hysbysiadau e-bost o’r tu allan i Canvas, bydd eich ymateb hefyd yn ymddangos yn eich Blwch Derbyn Canvas. Fodd bynnag, ni fydd atodiadau sy’n cael eu hychwanegu fel rhan o ateb allanol yn cael eu cynnwys gyda’r neges Blwch Derbyn Canvas.

Nodiadau:

Agor Hysbysiadau Cyfrif

Agor Hysbysiadau Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Hysbysiadau (Notifications) [2].

Gweld Gosodiadau Hysbysiadau Cyfrif

Ar y dudalen Gosodiadau Hysbysiadau, gallwch chi reoli’r gosodiadau hysbysiadau ar gyfer eich cyfrif Canvas a/neu reoli’r gosodiadau hysbysiadau ar gyfer cyrsiau unigol gan ddefnyddio’r gwymplen Gosodiadau.  

Yn ddiofyn, mae’r gwymplen Gosodiadau’n dangos yr opsiwn Cyfrif (Account) [1].  Mae baner yn ymddangos yn dweud bod gosodiadau hysbysiadau lefel y cyfrif yn berthnasol i’ch holl gyrsiau canvas, ond mae unrhyw osodiadau hysbysiadau penodol i gwrs yn disodli gosodiadau hysbysiadau’r cyfrif [2]. I anwybyddu’r neges, cliciwch yr eicon Cau [3].

Mae baner yn ymddangos pan fo negeseuon dyddiol ac wythnosol yn cael eu darparu [4]. I anwybyddu’r neges, cliciwch yr eicon Cau [5].

Gweld y mathau o hysbysiadau lefel y cyfrif [6] a’ch dulliau cysylltu sydd wedi’u rhestru [7].

Mae gan bob hysbysiad osodiad amlder danfon diofyn. I weld yr amlder danfon hysbysiad presennol ar gyfer math o hysbysiad a’r dull cysylltu, hofrwch dros yr eicon hysbysiad [8].

Gweld Manylion Hysbysiad

Gweld Manylion Hysbysiad

I weld manylion hysbysiad, ewch ati i hofran dros yr enw’r hysbysiad.

Rheoli Gosodiadau Hysbysiadau

I ganiatáu neu wrthod dangos enw myfyrwyr wedi’u harsylwi mewn hysbysiadau, defnyddiwr y togl Dangos enw myfyrwyr wedi’u harsylwi mewn hysbysiadau (Show name of observed students in notifications) [1]. Ar hyn o bryd dim ond hysbysiadau diweddaru gradd sy’n cynnwys enwau myfyrwyr wedi’u harsyllu.

I newid amlder danfon hysbysiad ar gyfer dull cysylltu, dewch o hyd i’r hysbysiad a’r dull cysylltu. Yna cliciwch yr eicon hysbysiad [2]. Gallwch chi ddewis un o bedwar math o amlder danfon:

 • Hysbysu’n syth [3]: derbyn yr hysbysiadau hyn yn syth. Mae’n bosib y bydd oedi o hyd at awr yng nghyswllt yr hysbysiadau hyn, rhag ofn y bydd addysgwr yn gwneud newidiadau ychwanegol. Bydd hyn yn sicrhau nad ydych chi’n cael eich llethu gan lawer o hysbysiadau mewn cyfnod byr.
 • Crynodeb dyddiol [4]: derbyn crynodeb dyddiol ar gyfer y math hwn o hysbysiad.
 • Crynodeb wythnosol [5]: derbyn crynodeb wythnosol ar gyfer y math hwn o hysbysiad.
 • Hysbysiadau wedi diffodd [6]:  Dim hysbysiadau wedi’u hanfon ar gyfer y math hwn o hysbysiad.

Nodiadau:

 • Mae pob gosodiad lefel cyfrif o ran hysbysiadau yn cael ei roi ar waith ar gyfer pob un o’ch cyrsiau yn awtomatig. Ond, efallai y byddwch chi’n gallu rheoli hysbysiadau ar gyfer cwrs unigol.
 • Does dim modd dewis crynodeb dyddiol na chrynodeb wythnosol ar gyfer hysbysiadau Twitter.
 • Mae dulliau cysylltu sydd heb eu cofrestru i’w gweld ar y dudalen Gosodiadau Hysbysiadau Cyfrif ond ni fydd hysbysiadau’n cael eu hanfon nes eich bod chi’n cadarnhau’r cofrestriad.

Gweld Hysbysiad Preifatrwydd

Gweld Hysbysiad Preifatrwydd

Os ydych chi wedi dewis hysbysiad ar gyfer cyfeiriad e-bost sydd ddim yn gysylltiedig â’ch sefydliad, efallai y byddwch yn gweld Rhybudd Preifatrwydd. I gau’r rhybudd, cliciwch y botwm Iawn (OK). Ar ôl i’r rhybudd gael ei dangos a’i ddiystyru unwaith, ni fydd yn cael ei ddangos eto.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No