cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe accepteer ik als waarnemer een uitnodiging voor een cursus?

Hoe accepteer ik als waarnemer een uitnodiging voor een cursus?

Cursusleiders nodigen waarnemers uit voor hun cursussen. Wanneer je aan een cursus wordt toegevoegd, kun je de cursus bekijken zonder een uitnodiging voor die cursus.

Opmerking: Als je geen uitnodiging ontvangt om aan de cursus deel te nemen, kun je contact opnemen met de cursusleider.

E-mailuitnodiging ontvangen

E-mailuitnodiging ontvangen

Je ontvangt een uitnodiging voor de cursus per e-mail. In de uitnodiging staan de cursusnaam [1] en jouw gebruikersrol in de cursus [2]. Om de registratie te voltooien, klik je op de knop Aan de slag (Get Started) [3].

Opmerking: Je moet je aanmelden bij Canvas om de cursusuitnodiging te accepteren. Als je nog geen Canvas-account hebt, kun je er een maken als onderdeel van de uitnodiging.

Volledige registratie

Volledige registratie

Als je een account moet instellen, moet je een wachtwoord maken [1], je tijdzone invoeren [2] en het privacybeleid accepteren [3]. Klik vervolgens op de knop Registreren (Register) [4].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback