cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als waarnemer een verbinding maken met webservices buiten Canvas?

Hoe kan ik als waarnemer een verbinding maken met webservices buiten Canvas?

Canvas is geïntegreerd met een aantal webservices van derden. De meeste van die diensten kunnen geconfigureerd worden vanaf de pagina gebruikersinstellingen.

Accountinstellingen openen

Accountinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Verbinding maken met Webservices

Verbinding maken met Webservices

Je kunt Canvas integreren met de volgende webservices:

  • Google Drive
  • Skype
  • Twitter
  • Delicious
  • Diigo
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback