cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe meld ik me als ouder aan voor een Canvas-account?

Hoe meld ik me als ouder aan voor een Canvas-account?

Ouders kunnen zich in Canvas aanmelden als waarnemer. Waarnemers kunnen hun Canvas-account koppelen aan het account van hun cursist zodat ze inleverdatums voor opdrachten, aankondigingen en andere cursusinhoud kunnen zien. Waarnemers kunnen wel de cursusinhoud zien, maar kunnen niet aan de cursus deelnemen. 

Deze les is bestemd voor ouders die geen Canvas-account hebben, maar wel hun cursisten willen volgen. Om een Canvas-account te maken, heb je de Canvas-URL nodig die gekoppeld is aan de school waar je cursist is ingeschreven. Neem contact op met de school van je cursist als je de Canvas-URL van de school niet weet.

Als je al een account van de school van je cursist hebt, log dan in bij Canvas met de referenties die je hebt gekregen.

Opmerkingen: 

 • Als de registratiebanner niet beschikbaar is op de inlogpagina, heeft de school deze functie niet ingeschakeld. Neem voor hulp contact op met de school van je cursist. De registratiebanner wordt ingeschakeld via Canvas-verificatie.
 • Om een cursist te volgen moet je een cursistkoppelingscode hebben.
 • Zodra je een account hebt, kun je de cursistgegevens bekijken via de app Canvas Parent. Toegang tot de app Canvas Parent wordt beheerd door de school van de cursist. Als je van de school al een waarnemersaccount hebt gekregen, kun je de cursistgegevens altijd via de app Canvas Parent bekijken.

Canvas-URL openen

Canvas-URL openen

Voer in een browservenster de Canvas-URL van je school in (bijvoorbeeld schoolnaam.instructure.com).

Opmerking: Neem contact op met de school van je cursist als je de Canvas-URL van de school niet weet.

Canvas-account maken

Canvas-account maken

Klik op de link Heb je een Canvas-account nodig? (Need a Canvas Account?).

Aanmelden als ouder (gratis account)

Aanmelden als ouder (gratis account)

Klik op de link Ouders hier aanmelden (Parents sign up here).

Aanmeldingsgegevens invoeren

Aanmeldingsgegevens invoeren

Voer de volgende gegevens in:

 1. Voer je naam in het veld Jouw naam (Your Name) in.
 2. Voer je e-mailadres in het veld Jouw e-mail (Your Email) in.
 3. Voer je wachtwoord in het veld Wachtwoord (Password) in.
 4. Voer je wachtwoord opnieuw in het veld Wachtwoord opnieuw invoeren (Re-enter Password) in.
 5. Voer een koppelingscode in het veld Cursistkoppelingscode (Student Pairing Code) in om je account te koppelen aan je cursist.
 6. Ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden door het selectievakje voor de gebruiksvoorwaarden in te schakelen (You agree to the terms of use).
 7. Bevestig dat je geen robot bent door het Captcha-formulier in te vullen (indien ingeschakeld door de school van je cursist).
 8. Klik op de knop Begin met deelnemen (Start Participating).

Opmerking: Cursisten kunnen koppelingscodes genereren op basis van hun gebruikersinstellingen. Afhankelijk van de machtigingen van de school is het mogelijk dat ook beheerders en cursusleiders koppelingscodes kunnen genereren.

Beginnen met volgen

Je kunt meteen beginnen met het volgen van je cursist in Canvas.

Informatie over het volgen van andere cursisten in je account.

Informatie over het wijzigen van je Canvas meldingsinstellingen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback