cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als waarnemer mijn profiel in mijn gebruikersaccount bewerken?

Hoe kan ik als waarnemer mijn profiel in mijn gebruikersaccount bewerken?

Sommige scholen kunnen in Canvas een functie inschakelen die Profielen heet. Profielen laat je toe om je naam, je voorkeur contactmethoden en persoonlijke links voor je account bij te werken. De informatie van je profiel kan worden bekeken door alle gebruikers in de cursus die jij waarneemt.

Opmerking: Als je het tabblad Profielen niet in je gebruikersnavigatiemenu ziet, is deze functie niet ingeschakeld door je school.

Accountprofiel openen

Accountprofiel openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik dan op de link Profiel (Profile) [2].

Profiel bewerken

Profiel bewerken

Klik op de Aanpassen Profiel knop.

Profielfoto bewerken

Profielfoto bewerken

Klik op het pictogram voor profielfoto om een profielfoto te uploaden.

Opmerking: Profielfotos hebben een andere toestemming dan profielen. Als je geen plaatshouder afbeelding ziet, heeft je instituut deze functie niet toegelaten.

Naam en titel bewerken.

Naam en titel bewerken.

Als je je naam niet mag veranderen, typ dan jou naam in de veldnaam [fieldname] [1]. Type je titel in in het titel veld [2].

Contactmethoden toevoegen

Contactmethoden toevoegen

Als je je aan webservices [web services], hebt verbonden, klik dan op het vakje onder het webservice om aan te geven hoe je wenst dat er met jou contact wordt opgenomen via deze service [1]. Om aanvullende services toe te voegen, klik je op de link Geregistreerde services beheren [Manage Registered Services]. Houd er rekening mee dat de geselecteerde diensten niet met andere cursisten/groepsleden mogen gedeeld worden, tenzij je dat eerder hebt aangegeven door op het keuzevakje te klikken in de pagina Geregistreerde services beheren.

Het pictogram voor discussie [2] wordt automatisch weergegeven als contactmethode voor beheerders, zodat gebruikers contact met je kunnen opnemen via Canvas-gesprekken. Het pictogram kan niet door andere gebruikers worden geselecteerd.

Opmerking: Zoals ze in je gebruikersprofiel zijn aangemaakt, verschijnen email adressen niet als een contactmethode en worden ze alleen voor Canvas meldingen gebruikt. Canvas gebruikers moeten via Gesprekken met elkaar contact opnemen.

Biografie bewerken

Biografie bewerken

Type je biografie in in het bio veld. Hier kun je hobbies, interessante feiten en feiten over jezelf toevoegen.

Profiel opslaan

Profiel opslaan

Klik op de Bewaar Profiel knop.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback