cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als waarnemer navigeren in een Canvas-cursus?

Hoe kan ik als waarnemer navigeren in een Canvas-cursus?

Als waarnemer kun je de cursussen van je cursist bekijken. Afhankelijk van de cursusorganisatie van de docent van je cursist, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot bepaalde gedeelten van de cursus.

Meer informatie over Zichtbaarheid en deelname van waarnemer.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Canvas-cursusinterface bekijken

Waarnemers kunnen Globale navigatie, Cursusnavigatie, Breadcrumbnavigatie, Zijbalk en Help-link bekijken.

  • Met Globale navigatie kun je overal naartoe gaan binnen al je Canvas-cursussen [1].
  • Met Cursusnavigatie kun je overal naartoe gaan binnen de cursus(sen) van je cursist [2].
  • Breadcrumbnavigatie laat zien waar je naartoe bent gegaan binnen een cursus en biedt je een snelle en handige manier om terug te gaan [3].
  • De zijbalk zal voornamelijk leeg zijn voor waarnemers. Afhankelijk van de pagina die je bezoekt, kunnen de aanstaande opdrachten en evenementen van je cursist worden weergegeven [4].
  • De Help-link is bijzonder belangrijk. Wanneer je hulp nodig hebt van de docent van je cursist of het ondersteuningsteam van Canvas, kun je op de Help-link klikken [5].

Opmerking: Afhankelijk van de docent van je cursist, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot bepaalde gedeelten van de cursus.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback