cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe stel ik als waarnemer multi-factor-verificatie in voor mijn gebruikersaccount?

Hoe stel ik als waarnemer multi-factor-verificatie in voor mijn gebruikersaccount?

De school van je cursist kan multi-factor-verificatie voor je gebruikersaccount inschakelen. Multi-factor-verificatie maakt je account veiliger doordat wordt geverifieerd of jij daadwerkelijk de gebruiker bent die toegang tot jouw account wilt. Multi-factor-verificatie kan optioneel of vereist zijn.

Je moet een mobiel apparaat hebben om multi-factor-verificatie voor je gebruikersaccount in te stellen. Je apparaat moet SMS-berichten kunnen verzenden, of als je een smartphone hebt, kun je de app Google Authenticator voor iPhone of Android downloaden.

Opmerking: In deze les zie je hoe je multi-factor-verificatie kunt instellen als dat een optionele instelling in je gebruikersaccount is. Als multi-factor-verificatie echter door de school van je cursist verplicht is, wordt de pagina voor multi-factor-verificatie weergegeven meteen nadat je bij Canvas hebt ingelogd.

Accountinstellingen openen

Accountinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Multi-Factor-verificatie instellen

Multi-Factor-verificatie instellen met behulp van Gebruikersinstellingen

Klik op de knop Multi-Factor-verificatie instellen (Set Up Multi-Factor Authentication).

Verifiëren via Google Authenticator

Verifiëren via Google Authenticator

Als je wilt verifiëren met behulp van Google Authenticator, download je de app voor jouw apparaat (iPhone of Android) [1]. Gebruik de app om de QR-code te scannen en een code te genereren. Voer de code in het veld Verificatiecode (Verification Code) in [3].

Als multi-factor-verificatie de computer moet onthouden waarmee je je bij Canvas aanmeldt, schakel je het selectievakje Deze computer onthouden (Remember this computer) in [4].

Klik op de knop Verifiëren (Verify) [5].

Verifiëren via SMS-bericht

Verifiëren via SMS-bericht

Als je multi-factor-verificatie gebruikt via SMS, worden de bestaande SMS-meldingstypen weergegeven in de vervolgkeuzelijst [1]. Dit is het nummer waar de code voor de multi-factor-verificatie naartoe wordt gezonden. Als je een nieuw SMS-nummer wilt selecteren, open je de vervolgkeuzelijst en voer je de optie in om een nieuw telefoonnummer toe te voegen. Daarvoor heb je het telefoonnummer en de provider nodig.

Nadat je het nieuwe telefoonnummer hebt ingesteld, of een bestaand telefoonnummer hebt geselecteerd, klik je op Verzenden (Send) [2]. Je mobiele apparaat ontvangt vervolgens een verificatiecode. Voer de code in het veld Verificatiecode (Verification Code) in [3].

Als multi-factor-verificatie de computer moet onthouden waarmee je je bij Canvas aanmeldt, schakel je het selectievakje Deze computer onthouden (Remember this computer) in [4].

Klik op de knop Verifiëren (Verify) [5].

Multi-factor-verificatie beheren

Multi-factor-verificatie beheren

Nadat multi-factor-verificatie is ingeschakeld, kan de pagina Gebruikersinstellingen extra opties bevatten om de verificatie te beheren.

Je kunt multi-factor-verificatiecodes maken om ze te gebruiken als back-up in geval je verificatieapparaat niet beschikbaar is [1]. Deze optie is beschikbaar voor alle gebruikers met multi-factor-verificatie.

Als multi-factor-verificatie optioneel is voor je account, kun je er ook voor kiezen verificatie anders te configureren [2] of verificatie uit te schakelen [3].

Was this article helpful? Yes No






If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback