cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe koppel ik als waarnemer een cursist aan mijn gebruikersaccount?

Hoe koppel ik als waarnemer een cursist aan mijn gebruikersaccount?

Als je je als ouder hebt geregistreerd voor een Canvas-account, kun je cursisten in dezelfde school toevoegen om deze te observeren. Als een school voor jou een aan een cursist gekoppeld waarnemersaccount heeft gemaakt, kun je daar cursisten aan toevoegen om te observeren.

Om jezelf aan een cursist te koppelen, moet je een cursist-specifieke koppelingscode invoeren. Koppelingscodes zijn hoofdlettergevoelig en zijn zeven dagen geldig. Cursisten kunnen koppelingscodes genereren op basis van hun gebruikersinstellingen. Afhankelijk van de machtigingen van de school is het mogelijk dat ook beheerders en cursusleiders koppelingscodes kunnen genereren. Meer informatie over koppelingscodes kun je vinden in de PDF Koppelingscodes - Veelgestelde vragen.

Je kunt geobserveerde cursisten ook verwijderen van de pagina Waarneming.

Opmerkingen:

  • Je kunt geen cursisten toevoegen van wie de accounts niet tot jouw school behoren (Canvas-URL). Als je cursisten in een andere school wilt observeren, moet je je registreren voor een account met behulp van de Canvas-URL van die school.
  • Als je geen toegang tot alle cursussen van een cursist hebt, heb je niet de mogelijkheid om een koppeling naar andere cursisten te maken.

Accountinstellingen openen

Accountinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Waarnemen openen

Waarnemen openen

Klik op de link Waarnemen (Observing) in Gebruikersnavigatie.

Cursist toevoegen

Cursist toevoegen

Typ de koppelingscode in het veld Koppelingscode cursist (Student Pairing Code) [1] en klik op Cursist toevoegen (Add Student) [2].

Cursist bekijken

Cursist bekijken

Bekijk de gekoppelde cursist.

Cursist verwijderen

Cursist verwijderen

Klik op de link Verwijderen (Remove) om te stoppen met waarnemen van een cursist.

Verwijdering bevestigen

Verwijdering bevestigen

Om te bevestigen dat je de cursist uit je waarnemingslijst wilt verwijderen, klik je op de knop OK.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback