Hoe kan ik als waarnemer een cursuspagina bewerken?

Als een cursusleider toestaat dat waarnemers cursuspagina's kunnen bewerken, kun je een pagina in een cursus bewerken.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en klik vervolgens op de naam van de cursus [2].

Pagina's openen

Pagina's openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Pagina's (Pages).

Pagina's bekijken

Pagina's bekijken

Met de tool Pagina's kun je de voorpagina van de cursus openen, als er een voorpagina is geselecteerd. Als je een pagina uit de index Pagina's wilt selecteren, klik je op de knop Alle pagina's bekijken (View All Pages).

Pagina kiezen

Klik op de naam van de pagina die je wilt bewerken.

Pagina bewerken

Pagina bewerken

Klik op de knop Bewerken (Edit).

Opmerking: Je krijgt de knop Bewerken alleen te zien als je de pagina mag bewerken.

Inhoud bewerken

Bewerk de inhoud met de Rich Content Editor [1] of schakel over naar de HTML-editor [2].

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Je kunt gebruikers melden dat inhoud is gewijzigd door het selectievakje Gebruikers melden dat deze inhoud is gewijzigd (Notify users that this content has changed) [1] in te schakelen. Klik op de knop Opslaan (Save) [2].

Pagina bekijken

Bekijk je wijzigingen.