cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als waarnemer mijn gebruikersbestanden bekijken?

Hoe kan ik als waarnemer mijn gebruikersbestanden bekijken?

Onder persoonlijke bestanden vallen profielfoto's en andere bestanden die zijn geüpload naar je persoonlijke Canvas-bestandsopslagruimte. Als standaard heeft elke gebruiker 50 MB opslagruimte in Canvas.

Open bestanden

Open bestanden

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik op de link Bestanden (Files) [2].

Gebruikersbestanden bekijken en een bestand uploaden

Bekijk je bestanden. Klik op de knop Uploaden (Upload) om een bestand toe te voegen.

Bestand op computer selecteren

Bestand op computer selecteren

Ga naar een bestand op je computer en klik op de knop Openen .

Bestand openen

Bestand openen

Klik op de naam van het bestand.

Voorbeelden van bestand bekijken

Het voorbeeld geeft het bestand weer samen met de bestandsgegevens en een link om het bestand te downloaden.

Je kunt door het document scrollen, in- en uitzoomen, en het document op het volledige scherm bekijken.

Knop Bekijken

Je kunt ook een voorbeeld van een bestand bekijken door op de knop Bekijken (View) te klikken.

Bestand downloaden

Klik op het pictogram Opties (Options) [1] en klik vervolgens op de link Downloaden [2].

Map maken

Klik op de knop Map toevoegen (Add Folder) [2] om een lege map te maken.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback