cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als waarnemer cursusbestanden bekijken?

Hoe kan ik als waarnemer cursusbestanden bekijken?

Waarnemers hebben alleen maar toegang tot bepaalde cursusbestanden.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en klik vervolgens op de naam van de cursus [2].

Cursusbestanden openen

Cursusbestanden openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Bestanden (Files).

Een map openen

Als je mapinhoud in het voorbeeldvenster rechts wilt openen, klik je op een niet-vergrendelde map links.

Bestand openen

Bestand openen

Klik op de naam van het bestand.

Voorbeelden van bestand bekijken

Het voorbeeld geeft het bestand weer samen met de bestandsgegevens en een link om het bestand te downloaden.

Je kunt door het document scrollen, in- en uitzoomen, en het document op het volledige scherm bekijken.

Knop Bekijken

Je kunt ook een voorbeeld van een bestand bekijken door op de knop Bekijken (View) te klikken.

Bestanden downloaden

Bestanden downloaden

Klik op het pictogram Opties (Options) [1] en klik vervolgens op de link Downloaden [2].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback