cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe beheer ik mijn Canvas-meldingsinstellingen als waarnemer?

Hoe beheer ik mijn Canvas-meldingsinstellingen als waarnemer?

Je kunt Canvas-meldingen ontvangen voor de cursussen die je waarneemt. Meldingen worden naar Canvas-contactmethoden verzonden die vermeld staan in de Gebruikersinstellingen van je account. Canvas bevat een set standaard meldingsinstellingen. Je kunt de standaardinstellingen wijzigen door je eigen meldingsinstellingen in te stellen. Je meldingsinstellingen gelden alleen voor jou; je meldingsinstellingen zijn niet van invloed op de cursusmeldingen die gestuurd worden naar de cursist die je waarneemt.

Sommige meldingen zijn mogelijk niet van toepassing op de rol van de waarnemer. Voor meer informatie over elke kennisgeving, standaardinstellingen en waarschuwingstriggers, bekijk het Canvas Notificatie PDF (Canvas Notifications PDF).

Je kunt een van de vier opties voor de afleveringsfrequentie selecteren voor elk meldingstype:

 • Breng mij meteen op de hoogte
 • Dagelijks overzicht
 • Wekelijks overzicht
 • Niet verzenden.

Als je een instelling wijzigt, is de wijziging onmiddellijk geldig voor je account.

Als je rechtstreeks antwoordt op e-mailmeldingen van buiten Canvas, verschijnt je antwoord ook in je Canvas-inbox. De bijlagen die zijn toegevoegd bij een extern antwoord, worden echter niet opgenomen in de melding in de Canvas-inbox.

Opmerkingen:

 • Je kunt mogelijk meldingsinstellingen selecteren voor een afzonderlijke cursus. Meer informatie over beheren van meldingen voor een enkele cursus.
 • Sommige meldingscategorieën kunnen beperkte beschikbaarheid voor pushberichten bevatten. Alle details over ondersteunde meldingen voor pushberichten kun je vinden in de Canvas-meldingen PDF.

Accountmeldingen openen

Accountmeldingen openen

Klik in Globale Navigatione op de Account link [1], klik dan op de Meldingen (Notifications) link [2].

Instellingen voor accountmeldingen bekijken

Instellingen voor accountmeldingen bekijken

Op de pagina Meldingsinstellingen kun je de meldingsinstellingen voor je Canvas-account beheren en/of meldingsinstellingen voor afzonderlijke cursussen beheren met gebruik van de Instellingen voor de vervolgkeuzelijst.  

Standaard toont de Instellingen voor de vervolgkeuzelijst de optie Account [1]. Meldingsinstellingen op accountniveau gelden voor al je Canvas-cursussen, maar eventuele cursusspecifieke meldingsinstellingen overschrijven de meldingsinstellingen op accountniveau [2].

Bekijk de meldingstypen op accountniveau [3] en de aangegeven contactmethoden [4].

Elke melding heeft een standaardinstelling voor de afleveringsfrequentie. Je kunt de huidige afleveringsfrequentie voor een meldingstype en contactmethode zien door de aanwijzer boven het meldingspictogram [5] te houden.

Meldingsdetails bekijken

Meldingsdetails bekijken

Als je de details van een melding wilt bekijken, houd je de aanwijzer boven de naam van de melding.

Meldingsinstellingen beheren

Meldingsinstellingen beheren

Om de naam van de waargenomen cursist wel of niet in de meldingen weer te geven, gebruik je de schakelaar Naam van waargenomen cursisten in meldingen tonen (Show name of observed students in notifications) [1]. Momenteel bevatten alleen meldingen voor cijferupdates de namen van de waargenomen cursisten.

Om de meldingafleveringsfrequentie voor een contactmethode te wijzigen, ga je naar de melding en contactmethode. Klik vervolgens op het meldingspictogram [2]. Je kunt een van de vier typen afleveringsfrequenties selecteren:

 • Onmiddellijk melden [3]: ontvang deze meldingen meteen. Deze meldingen kunnen tot één uur worden vertraagd in het geval een cursusleider aanvullende wijzigingen aanbrengt om te voorkomen dat je meerdere meldingen in een korte periode ontvangt.
 • Dagelijks overzicht [4]: ontvang een dagelijks overzicht voor dit meldingstype.
 • Wekelijks overzicht [5]: ontvang een wekelijks overzicht voor dit meldingstype.
 • Meldingen uit [6]:  er worden geen meldingen verzonden voor dit meldingstype.

Opmerkingen:

 • Meldingsinstellingen op accountniveau gelden automatisch voor al je cursussen. Het is echter mogelijk dat je meldingen kunt beheren voor een enkele cursus.
 • De instellingen voor Twitter-meldingen ondersteunen niet de dagoverzichts- en weekoverzichtsoptie.
 • Niet geregistreerde contactmethoden worden op de pagina Meldingsinstellingen voor het account weergegeven, maar de meldingen worden niet verzonden totdat je de registratie bevestigt.

Privacyverklaring weergeven

Privacyverklaring weergeven

Als je een meldingsinstelling hebt gemaakt voor een e-mailadres dat niet aan je instituut is gekoppeld, kan er een privacyverklaring worden weergegeven. Klik op de knop OK om de waarschuwing te sluiten. Als de waarschuwing een keer is weergegeven en daarna verwijderd, wordt deze niet opnieuw getoond.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback