Degraded AWS performance is currently impacting some Canvas users in the North American region. Check Canvas Status for updates.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe verander ik als waarnemer de taalvoorkeur in mijn gebruikersaccount?

Hoe verander ik als waarnemer de taalvoorkeur in mijn gebruikersaccount?

Engels is de standaardtaal in Canvas, maar je kunt ervoor kiezen om de Canvas-interface in een andere taal te zien.

Opmerking: Cursusleiders hebben de mogelijkheid de taalvoorkeur van hun cursussen in te stellen. Als je een cursist observeert in een cursus waarvan de cursusleider de taal veranderd heeft (meestal voor een cursus in vreemde talen), zal de taal van de cursus de door jouw geselecteerde taal overschrijven.

Accountinstellingen openen

Accountinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Instellingen bewerken

Instellingen bewerken

Klik op de knop Wijzig instellingen.

Taal selecteren

Taal selecteren

Klik op de vervolgkeuzelijst Taal (Language) om je voorkeurstaal te selecteren. Je ziet een lijst met ondersteunde talen in Canvas.

Instellingen bijwerken

Instellingen bijwerken

Klik op de knop Update Settings.

Voorkeurstaal tonen

Canvas inzien in de taal van je voorkeur.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback