Sut ydw i’n cael dolen gyhoeddus neu god plannu ar gyfer cyfryngau yn Canvas Studio?

Gallwch chi greu dolen gyhoeddus a chod plannu ar gyfer eich cyfryngau, gan eich galluogi i ddangos eich cyfryngau Studio ar wefannau cyhoeddus. Gallwch chi hefyd analluogi’r ddolen gyhoeddus a’r cod plannu er mwyn tynnu mynediad at y ffeil cyfryngau.

Mae’r wers hon yn dangos i chi sut i gael cod plannu neu ddolen yn uniongyrchol o’r dudalen Fy Eitemau. Ond, gallwch chi weld y ddolen a’r cod wrth weld cyfryngau.

Nodiadau: 

  • Nid yw dadansoddiadau a sylwadau ar gael ar gyfer cyfryngau sy'n cael eu gweld drwy ddolen wedi'i rhannu.
  • Mae gweld dolenni cyhoeddus a chodau wedi’u plannu yn hawl cyfrif. Os nad ydych chi’n gallu gweld y tab Dolenni, mae eich sefydliad wedi rhwystro’r nodwedd hon i bob defnyddiwr heblaw am weinyddwyr Canvas Studio.
  • Os ydych chi eisiau cynnwys sylwadau wrth blannu cyfryngaau, mae angen i chi blannu drwy adnodd LTI Studio. Gallwch ddysgu sut mae plannu cyfryngau yn Canvas.

Rhannu Cyfryngau

Rhannu Cyfryngau

Yn y dudalen Fy Llyfrgell, dewch o hyd i’r cyfryngau, cliciwch yr eicon Opsiynau (Options) [1] ac yna clicio’r ddolen Rhannu Cyfryngau (Share Media) [2].

Nodyn: Gallwch chi hefyd rannu cyfryngau o ddewislen Opsiynau Chwaraewr Cyfryngau Studio.