Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n llwytho ffeiliau cyfryngau i fyny yn fy nghyfrif Canvas Studio?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n llwytho ffeiliau cyfryngau i fyny yn fy nghyfrif Canvas Studio?

Yn Canvas Studio, gallwch chi lwytho ffeiliau cyfryngau i fyny o’ch dyfais drwy lusgo a gollwng ffeil i dudalen Fy Llyfrgell neu drwy ddefnyddio’r eicon Ychwanegu Cyfryngau. Mae Studio yn gallu delio a llwytho ffeiliau cyfryngau unigol i fyny, a gallwch chi lwytho ffeil cyfryngau unigol neu fwy nag un ffeil unigol ar y tro.  Y ffeil gyfryngau fwyaf y mae modd ei llwytho i fyny yw 10 GB Dysgwch fwy am fformatiau ffeiliau cydnaws.

Unwaith bod y ffeil cyfryngau wedi’i llwytho i fyny i Studio, gallwch chi ychwanegu anodiadau, rhannu mynediad, a rheoli’r cyfryngau gan ddefnyddio’r tab cyfryngau.

Mae Studio hefyd yn gallu delio ag ychwanegu fideos o YouTube a Vimeo drwy URL.

Nodyn: Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag llwytho cyfryngau i fyny o ddyfais. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Lwytho Ffeiliau Cyfryngau i Fyny

Gallwch chi ychwanegu ffeiliau cyfryngau o unrhyw dudalen yn Studio. I lwytho ffeil cyfryngau i fyny, cliciwch yr eicon Ychwanegu Cyfryngau (Add Media) [1].

Neu gallwch chi lusgo a gollwng ffeiliau i mewn i Studio [2].

Nodiadau:

  • Gallwch chi lwytho nifer o ffeiliau cyfryngau i fyny ar yr un pryd. Ond, dydy Studio ddim yn gallu llwytho ffeiliau wedi’u cywasgu (ZIP) i fyny. Y ffeil gyfryngau fwyaf y mae modd ei llwytho i fyny yw 10 GB Dysgwch fwy am fformatiau ffeiliau cydnaws.
  • Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag llwytho cyfryngau i fyny o ddyfais. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Pori Ffeiliau

Pori Ffeiliau

Cliciwch y botwm Pori Ffeiliau (Browse Files) [1]. Efallai y byddwch chi hefyd yn gallu ychwanegu cyfryngau drwy URL YouTube neu Vimeo [2].

Llwytho Ffeil i Fyny

Llwytho Ffeil i Fyny

Dewiswch y ffeil cyfryngau rydych chi am ei lwytho i fyny [1]. Cliciwch y botwm Llwytho i fyny (Upload) [2].

Gweld Cynnydd y broses Llwytho i Fyny

Gweld Cynnydd y broses Llwytho i Fyny

Gweld cynnydd y broses llwytho cyfryngau i fyny.

Gweld Cyfryngau wedi’u Llwytho i Fyny

Gweld y cyfryngau yn eich tudalen Fy Llyfrgell Cliciwch i weld y cyfryngau

Rheoli Cyfryngau

Gallwch chi rannu’r cyfryngau, cael dolen gyhoeddus neu blannu cod, neu ddileu’r cyfryngau o’r ddewislen Mwy o Opsiynau (More Options) [1].

Gallwch chi reoli’r cyflymder chwarae cyfryngau a galluogi ac analluogi sylwadau o’r ddewislen Gosodiadau Cyfryngau (Media Settings) [2].

I weld y cyfryngau mewn llyfrgell neu gwrs, cliciwch y gwymplen Lleoliad Cyfryngau (Media Location) [3]. Os bydd y cyfryngau’n cael eu hychwanegu at gwrs, gallwch chi weld manylion cyfryngau sy’n benodol i gwrs.

Gallwch chi hefyd olygu manylion cyfryngau [4], gweld sylwadau [5], adolygu gwybodaeth a dadansoddi defnyddwyr [6], ac ychwanegu capsiynau [7].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.