cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Åpne Rich innholdsredigering (GAMLE)

Åpne Rich innholdsredigering (GAMLE)

Rich innholdsredigering vil bli avkoblet i fremtidige versjoner. Instruktører kan aktivere funksjonen Nye Rich innholdsredigering i funksjonsvalget emne.

Canvas har en enkel, men kraftig, innholdsredigering som er tilgjengelig når som helst for å opprette nytt innhold. Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester eller Emneoversikt).

Selv om Rich innholdsredigering er enkel å bruke er den sofistikert nok til å støtte innebygging av videoinnhold, matematiske formler og andre medier.

Se video om Rich innholdsredigering.

Merknad: Konfigurerte eksterne (LTI) verktøy kan opprette flere knapper i Rich innholdsredigering.

Vis Rich innholdsredigering

Rich innholdsredigering omfatter innholdsområdet og innholdsvelgeren.

Alt som kan vises i en nettleser kan settes inn i innholdsområdet i Rich innholdsredigering [1]. Innhold kan også sette HTML direkte inn i Canvas ved bruk av Redigeringslenken HTML [2].

Brukere kan også enkelt koble til kursinnhold ved bruk av innholdsvelgeren [3] som vises i sidepanelet til enhver tid Rich innholdsredigering er åpen. Avhengig av funksjonsområdet som vises (emne eller gruppe) kan brukere være i stand til å koble til eksisterende filer, bilder eller lenker og laste opp nye filer og bilder.

Canvas-funksjoner som bruker Rich innholdsredigering

De følgende Canvas-funksjoner bruker Rich innholdsredigering:

 • Kunngjøringer
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • Sider
 • Tester
 • Emneoversikt

Åpne snarveier

Canvas-bruker navigere ved bruk av tastaturet i Rich innholdsredigering. For å vise tastatursnarvei-menyen, klikk på ikonet Tastatur (Keyboard). Du kan også åpne menyen ved å trykke ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+Fn+F8 (Mac-tastatur).

Vis snarvei-meny

Vis snarvei-meny

Følgende snarveier støttes av Rich innholdsredigering:

 • For å åpne dialogen for tastatursnarveier, trykk Alt+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne verktøylinjen for elementalternatiever, trykk Ctrl+F9 (på et PC-tastatur) eller Cmd+F9 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne menylinjen for redigering, trykk Alt+F9 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F9 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne verktøylinjen for redigering, trykk Alt+F10 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F10 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å lukke en meny eller dialog og gå tilbake til redigeringsområdet, trykk på Esc-tasten
 • For å navigere gjennom en meny eller verktøylinje, trykk på Tab-tasten
 • Du kan også bruke andre tastatursnarveier
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.