Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er grupper?

Hva er grupper?

Grupper er små versjoner av et emne og brukes som et samarbeidsverktøy der studenter kan jobbe sammen på gruppeprosjekter og oppgaver.

Instruktørvisning

Instruktørvisning

Instruktører kan opprette studentgrupper hvor studenter kan samarbeide på gruppeoppgaver, sider, samarbeid m.m. Instruktører kan også la studenter opprette egne grupper.

Lær mer om grupper: Gruppeopprettelse og administrasjon for instruktører (video)

Innenfor grupper kan instruktører:

 • Se all aktivitet i grupper innenfor emnet deres, inkludert grupper opprettet av studenter, notert i instruktørens fane for studentgrupper (som standard kan studenter opprette egne grupper iht. fanen deres for emnedetaljer)
 • Se alle gruppene som er opprettet innenfor emnet
 • Opprett grupper innenfor et gruppesett manuelt eller automatisk
 • Tilordne studenter til grupper i et gruppesett manuelt eller automatisk
 • Tildele gruppeledere til hver gruppe
 • La studenter registrere seg for deres egne grupper
 • Utvide og skjule undergrupper
 • Flytte studenter til forskjellige undergrupper
 • Opprette gruppesamarbeid

Når bør jeg bruke grupper som instruktør?

Som en instruktør kan du opprette grupper for å:

 • Sette opp studentgrupper og konfigurasjoner på emnenivå for oppgaver og kursarbeid, både med og uten karakter.
 • Faselitere semesterlange prosjekter sånn at studenter kan kommunisere og repetere dokumenter sammen.
 • Faselitere fakultetsprofesjonell utvikling og institusjonelle komiteer eller aktiviteter.
 • Faselitere studiegrupper ledet av studenter innenfor emner på kontonivå.

Studentvisning

Studentvisning

Studenter kan bruke grupper som samarbeidsverktøy for å jobbe med klassekamerater på gruppeprosjekt og oppgaver.

Lær mer om grupper: Gruppeopprettelse og administrasjon for instruktører (video)

I grupper kan studenter:

 • Se gruppelisten
 • Se grupper de er registrert i
 • Bli med i en studentgruppe
 • Opprette en studentgruppe
 • Lagre og dele files
 • Starte en diskusjon
 • Sende en melding
 • Opprette gruppesamarbeid

Hvordan bør jeg bruke grupper som en student?

Som en student kan du opprette grupper for å:

 • Opprette studiegrupper
 • Samarbeide på prosjekter og oppgaver
Was this article helpful? Yes No