Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er Rich innholdsredigering?

Hva er Rich innholdsredigering?

Rich innholdsredigering gir en kondensert, mer intuitiv verktøylinje som er gruppert etter vanlige ikoner og handlinger.

Innholdsredigeringsprogrammet som er tilgjengelig når som helst for å opprette nytt innhold. Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester eller Emneoversikt).

Vis Rich innholdsredigering

Rich innholdsredigering omfatter innholdsområdet, menylinjen og verktøylinjen.

I innholdsområdet kan du legge til og forhåndsvise sideinnholdet [1].

I menylinjen kan du bruke menyalternativene til å formatere sideinnholdet [2].

I verktøylinjen kan du formatere tekst [3], legge til lenker, bilder, media og dokumenter [4], åpne eksternt verktøy [5], formatere bilder [6], fjerne formatering [7], legge til tabeller [8], sette inn en lignelse [9] og legge inn media [10]. Når innholdet i nettleservinduet er så langt at det krever et rullefelt, festes verktøylinjen øverst i nettleservinduet.

Merknad: Hvis den er aktivert av institusjonen din, kanRich innholdsredigerings ikonskaper, la deg lage ikoner i kurset ditt med Rich innholdsredigering.

Hvilke Canvas-funksjoner bruker Rich innholdsredigering?

De følgende Canvas-funksjoner bruker Rich innholdsredigering:

 • Kunngjøringer
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • Sider
 • Tester
 • Emneoversikt

Åpne snarveier

Canvas-bruker navigere ved bruk av tastaturet i Rich innholdsredigering. For å vise menyen Tastatursnarveier, klikk på ikonet Tastatur (Keyboard), eller trykk på Shift+Spørsmålstegn-tastene samtidig. Du kan også åpne menyen ved å trykke på tastene ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+FN+F8 (Mac-tastatur) samtidig.

Vis snarvei-meny

Vis snarvei-meny

Følgende snarveier støttes av Rich innholdsredigering:

 • For å åpne dialogen for tastatursnarveier, trykk ALT+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne verktøylinjen for elementalternativer, trykk Ctrl+F9 (på et PC-tastatur) eller Cmd+F9 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne menylinjen for redigering, trykk ALT+F9 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F9 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å åpne verktøylinjen for redigering, trykk ALT+F10 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F10 (på et Mac-tastatur) samtidig
 • For å lukke en meny eller dialog og gå tilbake til redigeringsområdet, trykk på Esc-tasten
 • For å navigere gjennom en meny eller verktøylinje, trykk på Tab-tasten
 • Du kan også bruke andre tastatursnarveier
Was this article helpful? Yes No