Hva er Karakterer og Karakteroversikt?

Karakterer kan brukes som et kommunikasjonsverktøy mellom studenter og instruktører og tillater instruktører å følge utviklingen til studenter.

Karakteroversikt lagrer all informasjon om studenters utvikling i emnet ved å måle både karakterer og utfall av emne.

Se oversiktsvideo om karakteroversikten

Hva er Karakteroversikt?

Karakteroversikt hjelper instruktører med å lett sette og distribuere karakterer for studenter. Karakterer for hver oppgave kan beregnes som poenger, prosenter, fullstendig eller ufullstendig, gjennomsnittskarakter og bokstavkarakter og oppgaver kan i tillegg organiseres i grupper for vektlegging.

Du kan også bruke SpeedGrader til å hjelpe deg med å tilordne karakterer.

Kolonner opprettes automatisk i Karakterbok når du oppretter og publiserer oppgaver, karaktersatte diskusjoner og karaktersatte tester og spørreundersøkelser. En kolonne legges også automatisk til for Oppmøteverktøyet.

Hvordan skal jeg bruke Karakteroversikt?

Bruk Karakteroversikt til:

 • Vis karakterer etter karaktersettingsperiode
 • Vis varsler for oppgaveinnlevering og oppgavedetaljer
 • Sorter karakteroversikten etter forfallsdatoer på oppgaver, studentnavn, sekundær id, totalt resultat, eller grupperesultat (hvis aktuelt)
 • Opprett og bruk spesifikke karakteroversiktsfiltre som kan brukes én gang eller lagres for fremtidig bruk
 • Last ned innsendte oppgaver fra studenter for å karaktersette eller vise dem frakoblet når ingen Internettforbindelse er tilgjengelig
 • Angi studentkarakterer manuelt
 • Beregn fullstendige og avsluttende karakterer
 • Tilordne nuller etter fristen
 • Vis samtidig karakterinformasjon på tvers av emner
 • Gi beskjed til studenter når en oppgave er karaktersatt
 • Vis tidligere karakterer og reverser oppdaterte oppgavekarakterer til tidligere karakterer (inkludert karakterer fra flere innleveringer og/eller tester som er karaktersatt på nytt)
 • Last ned eller opp Karakterer som en CSV-fil
 • Skjul karakterer fra studenter før de er publisert
 • Opprett egendefinert kurvet karaktersetting og karakterskala
 • Meld fra til studenter som ikke har sendt inn en oppgave ennå eller som fikk resultat høyere enn X eller mindre enn Y på en oppgave
 • Legg til private merknader til karaktersetting for studenten
 • La en student slippe en oppgave, diskusjon eller test

Merknad: For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, klikk på Shift+Spørsmålstegn-knappene på tastaturet ditt samtidig.

Hva er Studentkarakteroversikt for læringsmestring?

Karakteroversikt for læringsmestring hjelper instruktører og administratorer å vurdere vurderingsmålstandarder som brukes i Canvas-emner i stedet for bokstavkarakter. Denne vurderingsoversikten hjelper institusjoner med å måle studenters læring for akkreditering og for bedre å vurdere behovene til studentene sine.  

Når skal jeg bruke Karakteroversikt for læringsmestring?

Bruk Karakteroversikt for læringsmestring til:

 • Måle studentens framgang og læring
 • Vis studentresultater basert på læringsstandarder og resultater
 • Filtrer studenter basert på mestring av læringsnivåer
 • Vis emnestatistikk
 • Vurder læreplan og undervisningsmetoder