Hvordan fungerer semesterdatoer, emnedatoer og seksjondatoer i Canvas?

Semesterdatoer, emnedatoer og seksjondatoer er veldig symbiotiske. De flyter alle sammen i Canvas. Forskjellige datoer tillater forskjellige brukere å delta i emnet.

Datohierarkiet inkluderer følgende:

  • Seksjonsdatoer kan oppheve emnedatoer
  • Emnedatoer kan oppheve semesterdatoer

I tillegg kan noen opphevinger la emnet være åpent for deltakelse.

Semesterdatoer, emnedatoer og seksjonsdatoer kan også bli lagt til gjennom SIS-import. CSV-filer for SIS-påmelding som inkluderer start_date- og end_date-verdier, overstyrer semesterdatoer, emnedatoer og seksjonsdatoer.

I forbindelse med denne leksjonen for å se et eksempel over hvordan semesterdatoer, emnedatoer og seksjonsdatoer arbeider sammen, se PDF for semester, emner og seksjons-påmelding.

Merknader: Sluttdatoer skjer akkurat i det minuttet de er satt. For eksempel vil et emne med et sluttidspunkt på 11:59 avsluttes 11:59:00.

Vis semesterdetaljer

Semesterdatoer definerer en bestemt tidsperiode for en institusjon der brukere kan delta i et emne. Semesterdatoer kan også brukes til semestre, trimestre og kvartalene. I dette eksemplet går semesteret fra 2. juli 2018 til 23. desember 2018.

Administratorer bestemmer når bestemte brukere kan delta i emnene. Hvis annet ikke er spesifisert, arver studentene semesterets begynnelse og sluttdato, mens lærere, TA (lærerassistenter) og designeres datoer arver en når startdato til semesterets sluttdato. Når betyr at disse brukerrollene alltid har tilgang til et emne før semesteret begynner.

Merknad: Kun admin kan se siden med betingelser i Canvas. Instruktører og studenter kan ikke se betingelse-siden derfor må admin forsikre seg at instruktører og studenter offentlig kjenner til semesterdatoer for institusjonen, som gjennom en emnekatalog, innlegg på nettet eller andre distribusjonsmetoder.

Varsel om siste semesterdato

I et eksempel om tilgangsdatoer, bør sluttdatoen være som følgende:

  • Instruktører (lærere) [1] har tilgang til emnet til kl. 00:00 den 31. desember 2018 (siste dagen er 30. desember).
  • Alle med siste termin dato (term end) [2] har tilgang til emnet frem til kl. 00:00 den 23. desember 2018 (siste dagen er 22. desember).

Når semesteret avsluttes, er tilknyttede emner kun i skrivebeskyttet modus (arkivert). Skrivebeskyttet betyr et emne ikke er tilgjengelig for å levere oppgaver, poste diskusjoner, laste opp filer, vurdering eller andre oppgaver innen et emne.

Merknad: Canvas genererer for øyeblikket ikke varsel om semesterdatoer som den gjør for emnedatoer.

Vis fremtidige påmeldinger

Når en bruker er lagt til et emne, settes semesteret standarddatoer for når bruker har tilgang til emner som er tildelt dette semesteret. Tilgang gjelder publiserte emner.

Er et emne upublisert eller ikke inkluderer en lenke [1] kan ikke studentene ha tilgang til noe emneinnhold frem til startdatoen for semesteret.

Om et emne er publisert [3] er studentene i stand til å se innhold før begynnelsen av semesteret. Men de kan ikke delta fullstendig i emnet, som levere inn en oppgave eller bidra til et diskusjonstema. På semesterets startdato kan studentene delta fullstendig i emnet.

Noen institusjoner velger å publisere emnene samme dag som semesterstart, derfor er tidlig tilgang ikke et problem. Men noen velger å gi instruktører tilgang til å publisere sine egne emner før semesterstart og begrense tilgangen til emnet før emnet starter. Studenter kan også være begrenset fra å se emnet etter at det er avsluttet.

Vis emnedatoer

Emne kan bli tildelt til standardsemester eller et bestemt semester [1]. Standard emnedatoer er som standard satt til semesterdatoer [2]. Men emnedatoer kan være satt til å oppheve semesterdatoer eller støtte semesterdatoene. Både admin og instruktører kan administrere disse datoene.

For å overstyre semesterdatoer, velg Emnealternativ fra rullegardinmenyen Deltakelse (Participation) [3]. Datoer for emnedeltakelse kan angis i løpet av semesteret eller strekke seg utover semesteret [4]. Å legge til start- eller sluttdato for et emne legger til eller fjerner emnet til eller fra kortvisning Dashbord (om emnet er merket som favoritt), og studentene kan fortsatt delta i emne ved å gå til Emne-listen frem til slutten på semesteret. Emnet er i en skrivebeskyttet tilstand for studenter og observatører utenfor emnedeltakelsesdatoene.

Om for eksempel semesterdatoene var 31. August til 20. Desember, kan instruktører bestemme tilgangen til emnet en uke senere og slutten på emnet en uke tidligere. Ved å forkorte statrt- og sluttdatoene for emnedeltakelse, vil studenter kun ha skrivebeskyttet tilgang til emnet før og etter disse dagene. Instruktørene kan fortsatt administrere emneinnhold og karakterer før siste datoen som er bestemt for instruktører.

Administratorer og instruktører kan også endre studenttilgangsinnstillingene (change student access settings) for å gi eller begrense studentene fra å vise emnene dine før start eller sluttdato [5].

Merknader:

  • Hvis en sluttdato for emnedeltakelse er satt til midnatt, vises en advarsel [6].
  • Emnedatoer bestemmer plassering i en students emneliste (tidligere, nåværende eller fremtidige påmeldinger).

Vis seksjondatoer

Vis seksjoner

Seksjondatoene er mest flyttbare. Seksjoner kan flyttes fra semester til semester eller emne til emne. Må en seksjonpåmelding flyttes, som kryssliste av en seksjon til et annet emne, skal seksjonpåmeldingene flyttes før studentene sender inn noe arbeid i emnet, siden emnedeltakelse ikke kan flyttes mellom seksjonene.

Seksjondatoer kobles som standard til emnedatoer, om du ikke bestemmer dato for seksjonoppheving.

Overstyringsdatoer opprettes kun dersom avmerkingruten Student Deltakelser er valgt som en del av start og slutt-datoene for seksjoner når de blir laget (det kreves begge datoene)

Seksjoner kan har forskjellig start og slutt-datoer. Seksjon 2 kan for eksempel bli satt med startdato 26. september 2018 og ha sluttdato 14. desember 2018. Seksjoner innen samme emne kan dele emnemateriell og ha forskjellig forfallsdato.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No