Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er spørsmålbank?

Hva er spørsmålbank?

Du kan opprette konto- og underkontonivå spørsmålsbank i Canvas-forekomsten din. Dette gjør det mulig for alle i kontoen å ha tilgang til spørsmålene.

Klikk her for å vise en video om Spørsmålsbank.

Åpne spørsmålsbank

Åpne spørsmålsbank

Spørsmålsbank på kontonivå er spørsmålsbank opprettet og lagret på kontonivå. Dette gir brukerne tilgang og bruke generelt innhold for tester.

Når vil jeg bruke spørsmålbank på kontonivå?

Når vil jeg bruke spørsmålbank på kontonivå?

Spørsmålbank på kontonivå kan brukes til å opprette institusjonelle eller departementale spørsmålsarkiver. For eksempel hvis Avdeling for engelsk tilbyr flere emner for å undervise grunnleggende grammatikkregler til studenter så kan en avdeling opprette en spørsmålbank på underkontonivå. Instruktører kunne dermed få tilgang til spørsmålbanken og tilby de samme evalueringene til studenter i forskjellige emner.

Was this article helpful? Yes No