Hva er spørsmålbank?

Du kan opprette konto- og underkontonivå spørsmålsbank i Canvas-forekomsten din. Dette gjør det mulig for alle i kontoen å ha tilgang til spørsmålene.

Vis en video om Spørsmålsbanker.

Åpne spørsmålsbank

Åpne spørsmålsbank

Spørsmålsbank på kontonivå er spørsmålsbank opprettet og lagret på kontonivå. Dette gir brukerne tilgang og bruke generelt innhold for tester.

Når vil jeg bruke spørsmålbank på kontonivå?

Når vil jeg bruke spørsmålbank på kontonivå?

Spørsmålbank på kontonivå kan brukes til å opprette institusjonelle eller departementale spørsmålsarkiver. For eksempel hvis Avdeling for engelsk tilbyr flere emner for å undervise grunnleggende grammatikkregler til studenter så kan en avdeling opprette en spørsmålbank på underkontonivå. Instruktører kunne dermed få tilgang til spørsmålbanken og tilby de samme evalueringene til studenter i forskjellige emner.