Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er tester?

Hva er tester?

Tester i Canvas er oppgaver som kan brukes til å utfordre studenters forståelse og vurdere oppfatningen av emnemateriale. Test-verktøyet brukes til å opprette og administrere tester og spørreundersøkelser online. Du kan også bruke Tester til å gjennomføre og moderere eksamener og oppgaver både med og uten karakter.

Canvas har fire forskjellige typer tester:

 • En karaktersatt test er den vanligste testen og gir studenter poeng basert på testsvarene deres.
 • En øvelsestest kan brukes som et læremiddel for å hjelpe brukere med å se hvor godt de forstår emnematerialet uten å gi karakter.
 • En karaktersatt spørreundersøkelse gir studenter poeng for å fullføre undersøkelsen, men karaktersetting er ikke basert på rett eller galt svar.
 • En spørreundersøkelse uten karakter skaffer meninger eller annen informasjon uten en karakter.

Når bruke Tester som instruktør

Når bruke Tester som instruktør

Du kan bruke Tester til å:

 • Opprette nye tester med individuelle spørsmål og spørsmålsgrupper
 • Administrer spørsmålsbanker
 • Importer eksterne tester
 • Vis et testspørsmål om gangen
 • Opprett tester for alle studenter, enkelte studenter eller emneseksjoner

Når bruke Tester som student

Når bruke Tester som student

Du kan bruke Tester til å:

 • Test kunnskapene dine i emnematerialet
 • Vis alle tilgjengelige tester i emnet ditt
 • Send inn tester i emnet ditt
 • Vis alle testspørsmålene på en gang eller en av gangen (avhengig av instruktørpreferanse)
 • Gjennomgå testresultater
Was this article helpful? Yes No