Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er Hva-om-karakter?

Hva er Hva-om-karakter?

Hva-Om karakterer tillater studenter å kalkulere sin fulle karakter ved å legge inn hypotetiske karakterer for oppgaver. Kun studenter kan legge inn og se Hva-om-vurdering. Les hvordan studenter bruker Hva-om-vurdering.

Merknad:

  • Om flere vurderingsperioder er aktivert i emnet ditt og brukere kan ikke se fulle karakterer, eller om du har skjult student karaktertotal i Emneinnstillinger, kan ikke studenter se sine nåværende eller fulle karakter i siden Studentkarakterer.
  • Nåværende inspektører kan ikke opprette hypotetiske resultater for studenter som Hva-om-vurderinger. Men du kan se nåværende og fulle resultater for studenter ved å se rapporten student-samhandling.

Vis nåværende karakter

Canvas arbeider alltid for å regne sammen to karakterer, nåværende karakter og hele karakterene, for studenter. Den nåværende karakteren er utregnet ved å legge sammen de karaktersatte oppgavene i henhold til vektingen i emnets vurderingsskala. Denne karakteren er utregnet med haken « kalkuler basert kun på oppgaver » valgt i sidepanelet.

Merknad: Har du begrenset total karakter i Emneinnstillingene, kan ikke studenten din se sine nåværende karakterer eller noen prosent i oppgavegrupper.

Vis totalkarakter

Den totale karakteren er utregnet ved å legge sammen alle oppgavene i henhold til vektingen i emnets vurderingsskala. Om et emne bruker vektede oppgavegrupper, kan studenter også se hvordan hver oppgave er vektet i emnet.

For å vise total karakter i emnet, kan studenter ta bort haken kalkuler basert kun på karaktersatte oppgaver .

Merknad: Har du begrenset total karakter i Emneinnstillingene, kan ikke studenten din se sine totale karakterer eller noen prosent i oppgavegrupper. Men å veksle kalkuleringsmetode påvirker fortsatt individuelle oppgaver, som for eksempel en oppgavegruppe inneholder en fritatt-regel.

Legg inn What-If karakterer

Legg inn What-If karakterer

"What-If" verktøyet tillater studenter å kalkulere sin fulle karakter ved å legge inn hypotetiske karakterer for oppgaver. For å prøve et annet resultat for en oppgave, kan studenter klikke en oppgavevurdering og legge inn resultat i resultatkolonnen.

Was this article helpful? Yes No