Hva er lærerrollen?

I Canvas er Lærer-rollen ment for å melde på brukere som er ansvarlig for emneopprettelse, instruksjon og administrering. Lærere er også referert til som instruktører i Canvas. I hovedsak har brukere med lærer-rolle tillatelse til å la dem moderere et emne, vise emne-data og føre daglig emne-kommunikasjon. Men disse tillatelsene kan variere fra institusjon til institusjon.

Andre emnenivå brukerroller med forskjellig emnenivå tilgang eksisterer i Canvas. Designere kan arbeide med Lærere (som ser over lærerassistenter) og sammen oppretter emne-innhold som studenter og observatører kan deltar i. For mer informasjon om emnenivå tillatelser, se Canvas emnetillatelser PDF.

Lærere kan også bruke Canvas Lærer-app for å se emneinnhold, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner og tester.

Bruk av rollen lærer

Lærere kan opprette emnemateriell, se emnedata og ha tilgang og behandle alle områder i et Canvas-emne. En instruktør kan for eksempel bli lagt til i et emne med lærer-rolle for å lede et emne.

Hovedbruken av lærerrollen er å tillate en bruker å:

 • Opprette og endre emneinnhold
 • Moderere og sende inn karakterer
 • Manuelt invitere andre til emnet
 • Kommunisere med emnedeltakere
 • Ha tilgang til emneanalyser og studentdata
 • Overse og moderere deltakelsen og samspillet til alle påmeldte i et emne

Når en bruker manuelt oppretter et emne, registrerer Canvas automatisk den brukeren som en lærer i emnet. En lærer kan være manuelt registrert i et emne av en administrator eller automatisk ved SIS-import.

Lærer-tilgang i Canvas

Instruktører med lærer-rolle har som standard tilgang til alle områder til et Canvas-emne. Men disse tillatelsene kan variere fra institusjon til institusjon. For å lære mer om lærer-deltakelse i Canvas, se i veiledning for Canvas-lærer.

En lærer kan:

 • Legge til og slette eksterne applikasjoner (LTI) i et emne
 • Legge til, redigere og slette oppgaver, tester, emnefiler og sider og alt annet emneinnhold.
 • Legge til, redigere og slette elementer i en emnekalender, inkludert avtale-planlegger
 • Legge til, redigere og slette læringsresultat assosiert med emneinnhold
 • opprette, vise og poste til emne-kunngjøringer og diskusjoner
 • Opprette og redigere rubrikker
 • Opprette konferanser og studentsamarbeid
 • Opprett, redigere og slette emneseksjoner og studentgrupper
 • Slette og skjule diskusjoner og redigere andres diskusjonposter
 • Generere paringskoder for observatører for studenter
 • Publisere, konkludere og slette emner
 • Lese SIS-data
 • Sende meldinger til andre emnebrukere og til alle medlemmer av et emne
 • Vise alle sider for en studentgruppe for et emne
 • Vise og kommentere på studentinnleveringer:
 • Vise og lenke til spørsmålsbankene
 • Vise og administrere emnepåmeldinger, inkludert påmeldinger til ander lærer, emnedesignere, lærerassistenter (LA) og studenter
 • Vise emneanalyser
 • Vis karakter revisjonsspor
 • Vise, endre og redigere alle karakterer
 • Vise bruksrapporter for et emne

En lærer kan ikke:

 • Opprette Blueprint emne
 • Endre det assosierte emnesemester
 • Maskere som en annen bruker i et emne
 • Sette opp tredjepart autentisering for et emne
 • Låse opp et emne
 • Last opp studentpåmelding via SIS-importeringer
 • Vise logg med emne-endringer

Begrensninger i lærerrollen

 • Lærere kan ikke endre tilgjengeligheten for noen av tillatelsene over. Kun administratorer kan endre tilgang til disse funksjonene.  
 • Lærere kan kun opprette, endre og moderére innhold for et emne som de er påmeldt i.
 • Kun brukere med administrative tillatelser kan importere SIS-data. Lærere kan ikke importere SIS-data.