Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er Analyser?

Hva er Analyser?

Analyser evaluerer individuelle komponenter av et emne og evaluerer studentprestasjoner. Analyser tar en tredelt tilnærming for å skape uavhengige data for Canvas-brukere.

 • « Begrunnelse » (Justification) fokuserer på systemrapporter og hvordan systemet brukes.
 • « Intervensjon » (Intervention) prøver å forutsi utsatte studenter og hvordan man kan møte deres behov.
 • « Læring » (Learning) fokuserer på læringsresultater, effektiviteten av undervisningsstil og fordelingen av tid mellom studenter som oppnår kompetanse og de som faller etter.

Kontoanalyser:

Kontoadmin kan se analysene for hele kontoen for å spore og analysere hva studenter, lærere, observatører og/eller designere gjør i kontoen. Analyser fungerer i forbindelse med kontostatistikk.

Se video om Analyse og statistikker.

Merknader:

 • For å vise kontoanalyser må analyser være aktivert i kontoinnstillingene.
 • Kontoanalyser inkluderer også analyser som er aktivert på underkontonivå.

Vise kontoens analysehierarki

Vise kontoens analysehierarki

Analytics kan brukes på alle nivåer av kontoen, så lenge brukeren har tillatelsen til å vise analyser. Administratorer i rotkontoen [1] kan for eksempel vise analyser for kontoen og alle underordnede underkontoer. Administratorer i underkontoer [2] kan vise analysene for sine egne underkontoer og alle andre underordnede underkontoer under disse.

Administratorer kan også vise emneanalyser innen en konto eller en underkonto. Instruktører kan vise emneanalyser hvis de også får tillatelsen til analysene på emnenivå.

Når vil jeg bruke Kontoanalyser?

Innenfor kontoanalysene finnes det fire hoveddeler:

 1. « Oversikt » (Overview) over hva som er i kontoen, inkludert emner, lærere, studenter, oppgaver, diskusjonsemner, filer som er lastet opp og medieopptak.
 2. « Aktivitet etter dato » (Activity by date) lar admin se hvordan alle deltar i emnet i semesteret og kontoen.
 3. « Aktivitet etter kategori » (Activity by category) lar admin se deltakelsen for sider, oppgaver, moduler, diskusjoner, karakterer, filer, samarbeid, kunngjøringer, grupper, konferanser, generelt og andre.
 4. « Karakterdistribusjon » (Grade distribution) lar admin se hvordan kontoens endelige karakterer og fremgangskarakterer er i løpet av semesteret.

 

Bruk kontoanalyser til å:

 • Kontrollere at elevene, lærere, observatører og/eller designere deltar i kurset.
 • Se en oversikt over semesteret i kontoen.
 • Vise hvordan brukerne deltar i kurs i løpet av semesteret.
 • Se hvordan karakterfordelingen svinger eller holder seg stabil.
 • Vis totalt antall kurs, lærere, studenter, oppgaver, innleveringer, diskusjonsemner og svar, filer og media i løpet av semesteret i kontoen.

Emneanalyse

Instruktører kan se analysene for et emne for å spore og analysere hva studenter, observatører og/eller designere gjør i emnet. Analyser fungerer i forbindelse med emnestatistikk.

Merknad: Å se emneanalyse er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan se emnet ditt, har institusjonen begrenset denne funksjonen.

Når bruker jeg emneanalyse?

Innenfor emneanalyse finnes det fire hoveddeler:

 • Aktivitet lar instruktøren se når studentene ser på en side eller deltar i kurset.
 • Innleveringer lar instruktøren se om studentene leverer inn oppgaven i tide, for sent, eller ikke i det hele tatt.
 • Karakterer bruker kassediagram for å vise fordelingen av karakterer i kurset.
 • Studentanalyser viser sidevisninger, deltakelser, oppgaver og nåværende resultat for hver student i kurset.

 

Bruke emneanalyse til å:

 • Forutse hvordan studenter reagerer på kursaktiviteter.
 • Se hvilke studenter er i risikosonen og trenger hjelp.
 • Se hvor effektiv undervisningsstrategiene er til å få studentene til å lære.
 • Se en rask oversikt over hva studentene oppnår i kurset ditt.
Was this article helpful? Yes No