Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er konferanser?

Hva er konferanser?

Konferanser brukes primært for virtuelle forelesninger, virtuell kontortid og studentgrupper. De kan også brukes til å vise teknologier eller feilsøke teknologispørsmål online. For beste ytelse, bør Konferanser være begrenset til 100 brukere eller mindre. Canvas integreres med BigBlueButton.

Merknader:

 • Å opprette en konferanse er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan opprette en konferanse, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
 • For mer informasjon om web-konferansevalg i Canvas, vis Web Conferencing Resources.

Instruktørvisning

Konferanser gjør det enkelt å utføre synkrone (sanntid) forelesninger for alle brukere i et kurs. Konferanser lar brukerne å kringkaste direkte lyd og video, demo-programmer, dele presentasjonslysbilder eller demo-nettressurser.

Hvordan bruker jeg konferanser som instruktør?

Hvordan bruker jeg konferanser som instruktør?

Bruk konferanser til å:

 • Knytt kontakt med studentene for online kontortid eller spesielle studieøkter utformet for å hjelpe dem å forberede seg til en test.
 • Kommunisere med kollegaer for faglig utviklingswebinarer.
 • Øve på å presentere online. Studenter kan sette opp øvelsespresentasjoner i studentgrupper deres.
 • Invitere spesielle gjester til klasserommet ved å legge dem til som student eller observatør til kurset.
 • Kringkaste en live hendelse eller et foredrag til studenter som ikke kan være tilstede.
 • Ta opp konferansene dine slik at studenter kan se dem senere. Opptak slettes automatisk 7 dager etter konferansen avsluttes.

Studentvisning

Studentene kan opprette konferanser for å snakke om kursoppgaver, organisere kollokvier og samarbeide på prosjekter.

Når brukes Konferanser som student?

Når brukes Konferanser som student?

Bruk konferanser til å:

 • Knytte kontakt med instruktøren din for online kontortid eller spesielle studieøkter
 • Knytte kontakt med medstudenter for gjesteforelesere eller faglig utviklingswebinarer
 • Øve på å presentere online i studentgrupper eller med instruktøren din i en klassekonferanse
 • Samarbeide i studentgrupper på gruppeprosjekter eller annet kursarbeid
Was this article helpful? Yes No