cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er Diskusjoner?

Hva er Diskusjoner?

Canvas tilbyr et integrert system for emnediskusjoner, noe som tillater både instruktører og studenter å starte og bidra til så mange diskusjonsemner som de ønsker. Diskusjoner åpner opp for interaktiv kommunikasjon mellom to eller flere folk; brukere kan delta i en samtale med en hel klasse eller gruppe.

Diskusjoner kan også opprettes som en oppgave med karaktersettingsformål (og sømløst integreres med karakteroversikten i Canvas), eller bare tjene som et forum for tema eller aktuelle hendelser. Diskusjoner kan også opprettes innen studiegrupper.

Diskusjonsemner kan være organisert som fokuserte diskusjoner eller diskusjonstråder. Fokuserte diskusjoner tillater bare to nivåer av nesting, det opprinnelige innlegget og påfølgende svar. Gjengete diskusjoner gir mulighet for uendelige nestnivåer. Fokuserte diskusjoner er relativt kortvarige interaksjoner, mens diskusjonstråder tillater svar i svar og kan vare i en lengre periode.

Fokuserte Diskusjoner

Fokuserte diskusjoner er relativt kortvarige interaksjoner som pleier å «forsvinne» senere i emnet, slik som et ukentlig forum knyttet til spørsmål omkring denne ukens aktiviteter.

Bruk en fokusert diskusjon for enkelt innlegg og tilhørende kommentarer. En diskusjonsleder skriver vanligvis en melding og flere elever kommenterer på den. Deltakere kan legge igjen en sidekommentar til et svar, men kan ikke utvikle samtalen utover to nestelag.

Fokuserte diskusjoner kan også bli brukt for å:

 • svare på et enkelt spørsmål
 • dele ressurser blant medstudenter
 • samle resultater fra en enkel forskningsaktivitet
 • dele løsninger på et enkelt problem
 • korrigere misoppfatninger
 • avklare emneregler
 • få tilbakemelding på en jobb som er startet på
 • dele innsikt om en enkelt lesning

Diskusjonstråder

Diskusjonstråder

Diskusjonstråder inkluderer et uendelig lag med nestesvar og lar kommentatorer fortsette å besvare i én enkelt nestetråd. Diskusjonstråder egner seg til forbedring av komplekse ideer. Svar og ulike linjer av spørsmål som raskt kan navigeres gjennom på grunn av den hierarkiske strukturen. Diskusjonstråder kan være langvarige rom for tanker som vedvarer gjennom et helt emne.

Bruk en diskusjonstråd for flere innlegg og tilhørende kommentarer. Én eller flere diskusjonsledere skriver en melding og flere studenter kommenterer på den med frihet til å opprette så mange relaterte diskusjonsemner og kommentarer man vil.

Diskusjonstråder kan også brukes for å:

 • legge inn og svare på flere relaterte eller ikke-relaterte spørsmål
 • organisere resultater fra en omfattende forskningsaktivitet
 • dele og reagere på ideer som deles av hver student i emnet
 • diskutere fordeler og ulemper av et enkelt problem eller flere problemer
 • spørre flere spørsmål til en enkelt diskusjonsleder
 • forbedre ideer mellom flere diskusjonsledere og flere studenter
 • lette gruppediskusjoner rundt flere emner
 • lette diskusjoner rundt en diskusjon (gullfiskbolle-diskusjoner)
 • utforske lenge muligheten for ulike løsninger på et komplekst problem

Hvordan bruker jeg Diskusjoner som en instruktør?

Innenfor Diskusjoner kan du:

 • Opprette, redigere og slette diskusjonsemner. Du kan også svare på, redigere og slette enkelte innlegg i studentdiskusjoner.
 • Opprette diskusjonstråder eller fokuserte diskusjoner innen emnet ditt. (Private diskusjoner kan startes innen studentgrupper, som ikke er synlig for andre utenfor gruppen.)
 • Opprette diskusjoner med forskjellige forfallsdatoer for forskjellige seksjoner i emnet.
 • Opprette en gruppediskusjon som en oppgave.
 • Opprette karaktersatte diskusjoner til alle, enkelte studenter, emneseksjoner eller emnegrupper. Når en diskusjon er merket som en karaktersatt oppgave, vil Canvas SpeedGrader™ isolere de enkelte studenters kommentarer fra tråden og kombinerer dem i én lesbar visning for karaktersetting.
 • Abonnere på en diskusjon og bli varslet om svar.
 • Aktivere podcast-feeder i diskusjonene dine.
 • Bygge inn eller legge ved filer, bilder og YouTube-videoer.
 • Legge til emneinnhold direkte fra emnet.
 • Forsinke diskusjonsinnlegg til en definert dato.
 • Feste diskusjonstråder som du vil at elevene å se på toppen av diskusjonssiden.

Merknad: Du kan også bruke hurtigtaster for å navigere personlige diskusjonstråder. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, trykker du på ALT+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig på tastaturet.

Hvilke innstillinger kan jeg styre i Diskusjoner?

Du kan kontrollere bestemte innstillinger i Diskusjoner:

 • Fortelle Canvas hvordan du markerer diskusjonsinnleggene som leste og uleste. Du kan også manuelt merke innlegg som lest.
 • Kreve at studentene svarer på en diskusjon før du viser andre svar.
 • La studenter redigere eller slette sine egne diskusjonsinnlegg.
 • La elevene å lage nye diskusjoner og legge ved filer i emnediskusjonene dine (denne innstillingen gjelder ikke for studentgrupper).
 • La studentene like diskusjonssvar i emnediskusjoner.
 • Låse diskusjonstråder for kommentarer.

Hvordan bruker jeg Diskusjoner som student?

Innenfor Diskusjoner kan du:

 • Opprette, redigere og slette diskusjonsemner. Du kan også svare på et enkelt innlegg i studentdiskusjoner.
 • Abonnere på en diskusjon og bli varslet om svar.
 • Abonnere på podcast-feeder innen diskusjoner.
 • Bygge inn eller legge ved filer, bilder og YouTube-videoer.

Merknad: Instruktøren din kan ha noen av disse alternativene deaktivert i emnet.

Hvordan bruker jeg Diskusjoner som en observatør?

Innenfor Diskusjoner kan du:

 • Vis studentenes emnediskusjoner.
 • Filtrer studentenes emnediskusjoner.
 • Abonnere på en diskusjon og bli varslet om svar.

Merknad: Studentens lærer kan ha noen av disse alternativene deaktivert i studentens emne.

Redesign av diskusjoner

Hvis det er aktivert av din institusjon, gir Redesign av diskusjoner en forbedret opplevelse for emnediskusjoner.

En diskusjon som vises i grensesnittet Redesign av diskusjoner inneholder tre seksjoner: diskusjonens verktøylinje, diskusjonsemne og diskusjonssvar.

Du kan bruke verktøylinjen til å søke etter svar eller bestemte forfattere, filtrere etter alle svar eller uleste svar, sortere svar fra nyeste eller eldste, og gå tilbake til toppen av en diskusjon.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.