Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er Rubrikker?

Hva er Rubrikker?

Rubrikker er en måte å definere egendefinerte eller Resultat-baserte oppgavekriterier for karaktersetting.

En Rubrikk er et vurderingsverktøy for å kommunisere kvalitetsforventninger. Rubrikker består vanligvis av rader og kolonner. Rader brukes til å definere de ulike kriteriene som brukes til å vurdere en oppgave. Kolonner brukes til å definere ytelsesnivåer for hvert kriterium.

Rubrikker kan settes opp som ikke-poenggivende rubrikker, som tillater vurderingsbasert og læringsmål-basert karaktersetting uten poeng.

Se video om rubrikker.

Konto-rubrikker

Rubrikker på kontonivå er rubrikker som opprettes på konto- eller underkontonivå. De kan brukes av alle emner innen kontoen eller underkontoen til oppgaver, diskusjoner eller tester. Hvis en rubrikk på kontonivå brukes på mer enn ett sted er den ikke lenger mulig å redigere, men kan fortsatt brukes.

Rubrikker på kontonivå kan brukes til å opprette institusjonelle eller departementale spørsmålsarkiver. Formålet med rubrikker på kontonivå er å gi ressurser for lærere og ikke for å kontrollere innhold. For eksempel hvis Avdeling for engelsk tilbød flere emner for å undervise grunnleggende grammatikkregler til studenter så kan avdelingen opprette en rubrikk på underkontonivå. Instruktører kunne dermed få tilgang til rubrikken og tilby de samme evalueringstandardene til studenter i forskjellige emner.

Emnerubrikker

Rubrikker på emnenivå enten opprettes på emnenivå eller kopieres fra konto- eller underkontonivå. Når en rubrikk har blitt brukt til å vurdere en student kan ikke rubrikken redigeres. Likevel kan eksisterende rubrikker kopieres om igjen og brukes på andre oppgaver.

Når bruke Oppgaver

Bruk en Rubrikk til:

  • Kommunisere vurderingsforventninger til brukere.
  • Juster pre-definert læringsresultat til dine emneoppgaver og evalueringer.
  • Evaluer innleveringer på nettet i SpeedGrader.
Was this article helpful? Yes No