Hvordan definerer Canvas begrepene som brukes til å beskrive funksjoner?

Nye Canvas-brukere kan komme til å støte på ny terminologi i Canvas. Denne leksjonen er en ordliste som lister de vanligste begrepene i Canvas.

Konto

En konto representerer en administrativ organisasjonsenhet innen Canvas. Alle forekomster av Canvas har muligheten til å inneholde et hierarki av kontoer, men starter med kun en konto ( referert til som rot-kontoen). En konto kan også inneholde en underordnet konto. Canvas-administratorer kan administrere alle underordnende kontoer for institusjonene sine.

Konto viser også til en brukerkonto, som oppbevarer en brukers profil, meldinger, filer, innstillinger og ePortfolioer.

Opptre som bruker

Opptre som bruker refererer til å vise Canvas som en annen bruker. Med mindre bestemte tillatelser blir gitt kan bare administratorer opptre som andre Canvas-brukere.

Aktivitetsstrøm

En aktivitetsstrøm viser all nylig aktivitet i Canvas. Det finnes to typer aktivitetsstrømmer i Canvas: Global og emne. Den globale aktivitetsstrømmen er del av instrumentbordet og viser siste aktiviteter for alle emner. Aktivitetsstrømmen for emnet er en del av startsiden for emnet og viser nylig aktivitet for et bestemt emne.

Analyser

Analyser er et verktøy som kan brukes til å evaluere individuelle komponenter i et emne samt studenters ytelse. Canvas tilbyr for øyeblikket to alternativer for analyser: Klassisk analyse og Ny analyse.

Lær mer om Ny analyse og Klassisk analyse.

Kunngjøringer

Kunngjøringer er et kommunikaskjonsverktøy som lar instruktører publisere kunngjøringer for alle brukere i et emne. Kunngjøringer kan opprettes i emner og grupper. Canvas-administratorer kan også gjøre kunngjøringer for en hel Canvas-konto. Instruktører kan la studenter svare på kunngjøringer.

Lær mer om Kunngjøringer (Announcements).

Oppgaver

En oppgave er enhver aktivitetsvurdering som blir opprett av instruktøren. Oppgaver kan inkludere oppgaver, diskusjoner og tester. Noen oppgaver sendes inn uten karakter. Andre oppgaver kan sendes inn frakoblet, men spores i Canvas Vurderingsoversikt eller sendt inn elektronisk.

Oppgaver er en lenke i Navigering på emner. Oppgavesiden viser alle oppgavetyper i et emne.

Lær mer om oppgaver.

Beta

Beta betyr en versjon av et produkt som brukes til testing. Hver Canvas-konto har et betamiljø til å utforske nye funksjoner før de utgis i produksjonsmiljøet. Canvas krever ikke at kunder tester produkter, men tilbakemeldinger er alltid velkomne.

Blueprint emne

Et blueprint emne er et emne som fungerer som en mal for andre emner. Et emnet blir satt som blueprint emne i emneinnstillinger. Emner lenket til blueprint emnet er kalt assosierte emner. Når et blueprint emne er synkronisert blir blueprint emnets innhold kopiert til assosierte emner for å matche blueprint emnets innhold. Et blueprint emne kan omfatte admin og instruktørregistreringer men ikke studentregistreringer. Et emne kan bare assosieres med ett blueprint emne om gangen.

Kalender

Kalenderen er et kommunikasjonsverktøy som viser brukere alle hendelser og oppgaver i emnene og gruppene sine.

Kalenderen er en lenke i Global navigering. Lær mer om kalenderen.

Canvas Community

Canvas Community er en ekstern ressurs fra Canvas for alle Canvas-kunder. Canvas Community inkluderer Canvas-guider som gir tilgang til all Canvas-dokumentasjon og alle videoer, idésamtaler, samfunnsgrupper og mer.

Feiringer

Feiringer er animasjoner som vises i Canvas-grensesnittet for å gratulere en bruker for å ha fullført en oppgave. Når de er aktivert på kontonivå, kan feiringsanimasjoner administreres av individuellle brukere fra siden Brukerinnstillinger.

Studenter kan se feiringsanimasjoner på innleveringssiden for oppgaver som leveres i tide. Instruktører kan se feiringsanimasjoner når de kjører lenke-validatoren og ingen ugyldige lenker blir funnet.

Chat

Chatteverktøyet gir synkron video-, lyd- og tekstkommunikasjon mellom registrerte studenter i et emne.

Når lagt til et emne blir Chat en lenke i Navigering på emner.

Samarbeid

Samarbeid er et verktøy som tillater studenter og instruktører å opprette og redigere dokumenter som kan redigeres av hele eller deler av emnelisten.

Samarbeid er en lenke i Navigering på emner.

Konferanser

Konferanser tillater instruktører å opprette virtuelle klasserom og samhandle med studentene direkte ved hjelp av lyd, video, skriverborddeling og presentasjonsverktøy. Studenter kan også opprette konferanser i grupper.

Konferanser er en lenke i Navigering på emner. Finn ut mer om Konferanser.

Emnekode

Emnekoden er et kort navn for et emne. Emnekoden vises på toppen av emnenavigasjonsmenyen og som del av emnekort på instrumentbordet.

Emnekoden er også kjent til som en referansekode eller forkortelse.

Emner

Emner er enheter av undervisning i et emne som normalt varer en et semester. Emner kan opprettes av Canvas-administratorer eller instruktører.

Startside for emner

Startsiden på emner er den første siden studenter ser i et emne. Startsiden emnet kan tilpasses for å vise innhold basert på instruktørs preferanse.

Hjemmeside er en lenke i Navigering på emner.

Importeringsverktøy for emner

Importeringsverktøy for emner tillater at innhold importeres fra eksisterende Canvas-emner og innholdspakker fra andre LMS og lærebokforlag. Importeringsverktøy for emner finnes under Emneinnstillinger.

Finn ut mer om menyen Verktøy for emneimport.

Navigering på emner

Navigering på emner er en meny på venstre side av et Canvas-emne. Navigering på emner består av navigasjonslenker rettet mot alle funksjonsområder i et emne. Instruktører kan tilpasse Navigering på emner for hvert emne.

Sjekkliste for emneetablering

Sjekkliste for emneetablering er et verktøy for nye instruktører i Canvas som trenger hjelp med å opprette et Canvas-emne. Sjekkliste for emneetablering ligger under Startside for emner.

Noen kontoer kan konfigureres slik at de bruker "Ny bruker"-veiledningen i stedet for sjekklisten for emneetablering.

Emnestatistikk

Emnestatistikk er et instruktørverktøy som oppsummerer samlet studentdeltakelse i emnet.

Emnestatus

Emnestatus refererer til tilstanden til et Canvas-emne. Alle nye Canvas-emner begynner i en upublisert tilstand hvor administratorer kan administrere emnepåmeldinger og instruktører kan forberede innhold og oppgaver for studenter. Publisert tilstand betyr at emnet er tilgjengelig for studenter. Avsluttet tilstand betyr at emnet er avsluttet og brukere får tilgang til innhold i skrivebeskyttet format.

CSV-fil

En kommadelt (CSV) fil er en filtype som er konstruert for import og eksport av innhold. Instruktører kan opprette en CSV-fil fra Excel eller Google Docs.

Dashbord

Instrumentbordet er et panel av innhold som fungerer som Canvas’ forhåndsvalgte hovedside og gir en oversikt over all Canvas-aktivitet for en bruker. Instrumentbordet viser alle emner og grupper, nylig aktivitet, gjøremål, fremtidige oppgaver og nylig tilbakemelding.

Direct Share

Direct Share er en Canvas-funksjon som gjør at instruktører kan kopiere innhold fra et annet emne eller dele innhold med en annen bruker. Direct Share kan brukes i Oppgaver, Diskusjoner, Moduler, Sider, Tester og Nye tester.

Diskusjoner

Diskusjoner er et forum for å fremme uformell kommunikasjon mellom studenter i et emne. Diskusjoner kan også opprettes som oppgaver for karaktersettingsformål. Studenter kan også svare på uformelle og karaktersatte diskusjoner i en gruppesammenheng. Alt innhold i diskusjoner er offentlig og alle emnestudenter kan lese og svare på en diskusjon.

Samtaler er en lenke i Navigering på emner. Lær mer om Diskusjoner.

DocViewer

Canvas DocViewer er et verktøy for dokumentforhåndsvisning som viser forhåndsvisninger av filer med en støttet filtype. Noen filtyper kan måtte lastes ned for visning hvis de ikke kan forhåndsvises gjennom DocViewer.

DocViewer gir også muligheten til å sette merknader i online-oppgaveinnleveringer i Canvas. Dette verktøyet kan brukes både av studenter og instruktører. Studenter åpne DocViewer for merknader og kommentarer på detaljsiden til en oppgave og instruktører kan åpne DocViewer i SpeedGrader.

ePortfolioer

ePortfolioer gir studenter mulighet til å presentere sitt beste arbeid for kolleger og potensielle arbeidsgivere. De gjør det også mulig for studenter å lage enkle nettsider eller presentasjoner.

ePortfolioer er en lenke i Brukernavigasjonen.

Ligninger

Ligninger er uttrykk for matematiske funksjoner som kan skrives inn og vises i ulike områder av Canvas-grensesnittet. Ligninger kan legges til ved hjelp av Matteredigering i Nye Rich innholdsredigering eller MathQuil i Nye Tester. Ligninger godtas også i andre Canvas-tekstfelt, inkludert oppgavetitler og kalenderarrangementer.

Filer

Canvas har et oppbevaringssted for filer for hver bruker, gruppe og emne. Filer kan være offentlige eller private.

Filer er en lenke i Brukernavigasjonen eller Navigering på emner. Lær mer om Filer (Files).

Gratis for lærer

Gratis for lærer er en gratis Canvas-konto som gir viktig funksjonalitet for læringsadministrasjonsplattformen.

Lær mer om gratis for lærer-kontoer.

Vurderingsoversikt

Vurderingsoversikt lagrer informasjon om studentens framgang i Canvas. Canvas har to typer vurderingsoversikt: en standard vurderingsoversikt som gir en samling av numeriske eller bokstavkarakter-vurderinger og en læringsmestringskarakterbok som setter sammen vurderinger basert på standarder og resultater.

Vurderingsoversikt er en lenke i Navigasjon på emnet for instruktører. Finn ut mer om Vurderingsoversikt.

Karakterer

Karakterer er en måling av studentenes resultater. Studenter kan beregne hypotetiske karakter på denne siden. Instruktører kan raskt redigere karakterer for ethvert emne eller avsnitt i vurderingsoversikten.

Konferanser er en lenke i Navigering på emner for studenter.

Grupper

Grupper er et verktøy som hjelper instruktører skille studenter i mindre emneenheter. Grupper kan opprettes for studenter eller av studenter for å fremme effektivt samarbeid.

Grupper er en lenke i menyen Globale navigering. Lær mer om Grupper (Groups).

Hjelp

Hjelp-funksjonen er en del av Global navigering og hjelper brukere med å få hjelp i Canvas når som helst. Hjelpelenken kan tilpasses av en Canvas admin for institusjonen og kan vise et annet navn.

Innboks

Innboksen er et meldingsverktøy som brukes i Canvas for å kommunisere med et emne, en gruppe, en enkelt student eller en gruppe studenter. Meldinger opprettet i innboksen kan sendes til én bruker eller flere brukere.

Innboks er en lenke i Navigering på emner. Lær mer om Innboksen (Inbox).

Læringsmestring

Læringsmestring tilsier at studenter må oppnå et gitt nivå av mestring (f.eks. 90% på en kunnskapsprøve) innen forhåndskravkunnskap før de går videre til å lære ytterligere informasjon. Læringsmestring er vanligvis målt via læringsmål.

Vurderingsoversikten for læringsmestring (Learning Mastery Gradebook) hjelper instruktører og administratorer å vurdere resultatstandardene som brukes i Canvas-emner. Denne vurderingsoversikten hjelper institusjoner med å måle studenters læring for akkreditering og for bedre å vurdere behovene til studentene sine. Individuelle elevpoeng i hvert resultat er basert på utfallverdier.

MasteryPaths

MasteryPaths er en funksjon aktivert via modulene som støtter læringsmestring. Hvis studenter ikke oppnår mestring for en oppgave blir de gitt ekstra støtte for å lære og gå gjennom informasjonen og deretter gitt en ny prøve. Denne syklusen vil fortsette frem til studentene oppnår mestring og kan gå videre til neste stadie.

Math Editor

Math Editor er en Latex-kompatibel verktøylinje i Rich innholdsredigeringsprogrammet som gjør det enkelt for instruktører å skrive matematiske uttrykk og ligninger. Instruktører og studenter kan bruke Math Editor når lager og tar tester.

Moderert karaktersetting

Moderert karaktersetting gir flere karaktersettere muligheten til å gi karakterer på innleveringer og opprette utkast eller midlertidige karakterer. For eksempel, en instruktør vil kunne ønske at to lærerassistenter gir karakter på alle oppgaver før instruktøren bestemmer den endelige karakteren.

Moduler

Moduler er et verktøy som kan samle alt emneinnhold i strukturelle komponenter. Modulinnhold kan grupperes etter uke, emne eller dag. Moduler kan konstrueres til å kreve at studenter fullfører materiale i en bestemt orden.

Moduler er en lenke i Navigering på emner. Lær mer om Moduler (Modules).

Opplæring for nye brukere

"Ny bruker"-veiledningen viser nye instruktører som bruker Canvas for første gang hvordan de å bli kjent med Canvas ved bruk av sidespalter innebygget i Canvas sitt funksjonsområde.

Noen kontoer kan konfigureres slik at de bruker sjekklisten for emneetablering i stedet for sjekklisten for "Ny bruker"-veiledningen.

Varslinger

Varsler tillater brukere å bestemme hvor og når de vil bli varslet om aktivitet i Canvas. Hver Canvas-bruker kan justere varslingsinnstillinger i sin profil for å kontakte dem via e-post etter en tidsplan som passer deres individuelle behov. Noen brukere vil ønske å bli varslet om emnehendelser mer regelmessig enn andre. Varslinger er satt for hele brukerkontoer, ikke på basis av hvert enkelt emne.

Læringsmål

Læringsmål er erklæringer som beskriver kunnskaper, forståelser og holdninger som studenter vil utvikle i løpet av et emne eller program. Instruktører kan angi læringsmål for emnene deres og følge fremgangen til studenter basert på målte standarder i stedet for bokstavkarakterer.

Læringsmål er en lenke i Navigering på emner. Lær mer om Læringsmål (Outcome).

Sider

Sider består av alle sider som er opprettet i et emne. En side gir instruktører mulighet til å opprette innhold for et Canvas-emne. Studenter kan også opprette og redigere sider i Grupper.

Sider er en lenke i Navigering på emner. Lær mer om Sider (Pages).

Forsiden til Sider

På Sider kan instruktører velge en side som skal vises som forside. En forside er den første siden som vises når brukere navigerer til sider i Navigering på emner. Når angitt, kan en forside også brukes som Startside for emner.

Paringskoder

Paringskoder er sekssifrede alfanumeriske koder som brukes til å koble en observatør til en student. Studenter kan generere paringskoder fra siden brukerinnstillinger, eller instruktører kan generere dem fra siden Brukerdetaljer til en student. Når koden er generert, kan observatører legge inn paringskoden for å koble til studenten fra siden Brukerinnstillinger eller i Canvas Parent-appen.

Personer

Folk viser alle registrerte brukere i et emne. Instruktører kan klikke på navnet til en student for å vise et sammendrag av aktiviteten deres i et emne.

Folk er en lenke i Navigering på emner.

Retningslinjer for publisering

Retningslinjer for publisering er en innstilling i vurderingsoversikten som angir om nylig oppgitte karakterer er synlige eller skjult for studenter som standard. Når karakterer er skjult, kan instruktører publisere karakterer manuelt på et senere tidspunkt. Retningslinjer kan settes på emnenivå eller oppgavenivå.

Lær mer om retningslinjer for publisering.

Produksjon

Produksjon er Canvas-miljøet som inneholder all direkte data og der brukere samhandler med Canvas-emne. Nye og oppdaterte Canvas-funksjoner lanseres i produksjonsmiljøet hver tredje uke.

Profil

En profil er en beskrivelse som gir informasjon om en person. Administratorer kan velge å aktivere funksjonen Profil som lar brukere lage biografier og koble til sosiale nettverk som en del av brukerkontoen sin.

Quizer

Tester viser alle testvurderingstyper i et emne. Canvas tilbyr for øyeblikket to testmotorer, Klassiske tester og Nye tester. Klassiske tester er det eldre testverktøyet som gir sikkerhet fra tredjepartsverktøy, Speedgrader eller CSV-eksporter for studentresponsanalyser. Nye tester er et oppgradert testverktøy med et forbedret grensesnitt, flere spørsmålstyper og avanserte funksjoner for moderering og innstillinger.

Tester er en lenke i Navigering på emner. Lær mer om Nye tester og Klassiske tester.

Rich teksteditor:

Rich innholdsredigering (Rich Content Editor - RCE) er et tekstbehandlingsprogram som støtter opprettelse og formatering av innhold i Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Emneoversikt og Tester.

Lær mer om Rich innholdsredigering.

Rolle:

En rolle beskriver tillatelsene innvilget til en gitt bruker i en gitt sammenheng (emne, konto og underkonto). Canvas inkluderer roller på både emnenivå og kontonivå; rolletypene er student, lærerassistent (LA), lærer, designer, observatør og admin. (I Canvas sin terminologi er lærere også referert til som instruktører.) Tilpassede versjoner av hver av disse rollene kan også opprettes av en admin.

RSS-strøm

Really Simple Syndicate (RSS) er et datamaskin-dokumentformat som gir mulighet for elektronisk innhold distribusjon. Lyd RSS-strømmer kalles også podcaster. RSS-strømmer kan importeres til et Canvas-emne via Kunngjøringer.

Rubrikker

En Rubrikk er et vurderingsverktøy for å kommunisere kvalitetsforventninger. Rubrikker består vanligvis av rader og kolonner. Rader brukes til å definere de ulike kriteriene som brukes til å vurdere en oppgave. Kolonner brukes til å definere ytelsesnivåer for hvert kriterium.

Lær mer om Rubrikker (Rubrics).

Sandbox

En Canvas sandbox er et emne uten studentpåmeldinger hvor instruktører kan opprette, endre og forhåndsvise emneinnhold og struktur uten studentinnblanding. De kan deretter dele eller importere innhold fra sandbox til aktive emner. Instruktører kan kanskje starte et nytt emne som et sandbox-emne fra Canvas-dashbordet.

En Canvas sandbox kan også referere til betamiljøet til en institusjon hvor administratorer og instruktører kan aktivere og bruke kommende Canvas-funksjoner. Administratorer kan bruke Canvas betamiljøet til å gå gjennom hvordan funksjonsvalg påvirker brukere og emner på kontoene deres. Instruktører kan bruke Canvas betamiljøet til å teste funksjoner og bygge emneinnhold.

Planlegger

Planleggeren er et kalenderverktøy som oppretter avtalegrupper innen et emne eller en gruppe.

Seksjoner

En seksjon er deler av studenter innen et emne. Alle emne-seksjoner viser samme emneinnhold.

Innstillinger

Innstillinger lar administratorer og instruktører tilpasse Konto eller Navigasjon på emner, legge til brukere, importere innhold og koble til eksterne verktøy.  

Innstillinger er en lenke i Konto og Navigering på emner.

SIS-ID

En SIS-ID er en unik identifikator for et objekt i Canvas. SIS-ID-er kan tilegnes kontoer, emner, semestre, seksjoner, brukere og grupper til et studentinformasjonsystem.

SIS-import

SIS-import tillater administratorer å laste opp og integrere data fra ulike Studentinformasjonsystemer (SIS), komplekse databaser og til og med enkle regneark. Import kan gjøres manuelt via lenken til SIS-import i kontonavigering eller automatisk via API-et.

Disse integrasjonene gir også institusjonene muligheten til å legge inn vurderinger fra Canvas sin vurderingsoversikt inn i institusjonens SIS.

SpeedGrader

Speedgrader er et vurderingsverktøy som hjelper instruktører evaluere studenters arbeid. Instruktører kan bruke rubrikker for rask vurdering og legge til tekst-, video- og audiokommentarer til studentene. SpeedGrader er også tilgjengelig som en Canvas-mobilapp i iOS og Android-enheter.

Finn ut mer om SpeedGrader.

Studentvisning

Studentvisning er et verktøy som brukes av instruktører for å se hvordan emnene deres vises for studenter. Aktivering av Studentvisning genererer en Teststudent som vises i et Canvas-emne og kan brukes til å sende oppgaver, svare på diskusjoner og laste opp filer som en testmetode i emnet.

Service Cloud

Service Cloud er Canvas-støttesystem. En støttesak er en formell anmodning fra en Canvas-administrator for å motta hjelp eller veiledning fra Canvas-støttesystem. Institusjoner har adgang til Støttesaker ved bruk av Service Cloud.

Emneoversikt

Emneoversikt beskriver aktiviteter i et emne.

Emneoversikt er en lenke i Navigering på emner.

Semester

Et semester er en tidsperiode som er tilordnet faglig undervisning. I Canvas overlapper emnedatoer generelt med semesterdatoer, men emnedatoer kan strekke seg utover eller være kortere enn standard semesterdatoer.

Test

Test er miljøet som brukes til testing av reelle data i Canvas uten å påvirke produksjonsmiljøet. Testmiljøet overskrives med data fra produksjonsmiljøet hver tredje lørdag i måneden.

Web-tjenester

Web-tjenester er en samling av tredjepartstjenester som brukere kan bruke til varsler. Web-tjenester støtter for tiden integrasjon med Google Drive, Skype, Twitter, Delicious og Diigo.

Velkomsttur

Velkomstturen er en serie opplæringsprogrammer som vises i Canvas-grensesnittet for nye brukere og gir en oversikt over Canvas-funksjoner for studenter, instruktører og administratorer.