Hva er Åpne oppgaver?

Oppgaver tilsvarer tester, graderte diskusjoner og innlevering på nett (dvs. filer, bilder, tekst, URL, osv.). Oppgaver i Canvas kan brukes til å utfordre studenters forståelse og hjelpe vurdere kompetanse ved å bruke en rekke medier. Oppgavesiden viser studenter alle oppgavene som forventes av dem og hvor mange poeng hver av de er verdt.

Oppgaver kan tildeles alle i emnet eller atskilles etter seksjon eller bruker.

Oppgavesiden støtter snarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, klikk på Shift+Spørsmålstegn-knappene på tastaturet ditt samtidig.

Instruktørvisning

Instruktørvisning

Oppgaver som har blitt opprettet og publisert på Oppgavesiden vil automatisk vises i Karakter-, Kalender- og Emneoversiktfunksjonen slik at studenter kan se de. I tillegg vises oppgaver opprettet i kalenderen vil automatisk i karakter-, oppgaver- og emneoversiktfunksjonen.

Oppgaver kan organiseres i moduler.

Når brukes Oppgaver?

Oppgaver kan brukes til:

  • Vurdere hvor bra studentene oppnår et emnes læringsmål
  • Konfigurere innleveringer på nett som kan raskt karaktersettes i SpeedGrader
  • Gi karakterer på nett, samt studentarbeid som er levert «for hånd»
  • Opprette ulike oppgaver for seksjoner
  • Konfigurere fagfellevurdering
  • Gi karakter på diskusjoner, enten for hele klassen eller studentgrupper
  • Åpne tester for en begrenset tidsperiode
  • Registrere oppmøte
  • Opprette aktiviteter uten karakter som samsvarer med emnenes læringsmål
  • Vurdere innleveringer med moderert vurdering og flere korrekturlesere

Studentvisning

Studentvisning

Oppgaver som er opprettet av en instruktør på Oppgavesiden vises automatisk i Karakter-, Kalender- og Emneoversiktfunksjonene.

For tilgang til en oppgave, klikk på oppgavenavnet.