Hva er Chat?

Gjennom Chat-verktøyet i Canvas kan studenter og lærere kommunisere i sanntid.

Merknader:

  • Chat-verktøyet må være aktivert for institusjonen din før det kan brukes i Canvas-emner. Dersom du er en admin, kontakt Customer Success Manageren din for assistanse.
  • Når Chat er aktivert på kontonivå, aktiveres det som standard i alle emnene til kontoen.
  • Chat er ikke tilgjengelig under simulering av systemtilgang ved falsk identifikasjon.
  • Safari 13.1 inneholder en oppdatering som kan forårsake problemer med chat-varsler. Du kan unngå feil med filer og bilder ved å deaktivere sporingsforebygging på tvers av nettsteder i Safari når du bruker Canvas.

Vis emnechat

Chat er et emneverktøy som er tilgjengelig for alle studenter i emnet. Chat kan ikke begrenses til spesifikke studenter.

Instruktører kan bruke chat-verktøyet til å la studenter kontakte de på nett, opprette virtuelle kontortider, holde gruppediskusjoner eller studieøkter.

All brukere i emnet har også tilgang til chat-historikken.

Merknad: Studenter kan ikke slette chat-kommentarer