Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er profil- og brukerinnstillinger?

Hva er profil- og brukerinnstillinger?

Profil og brukerinnstillingene lar deg kontrollere personlige opplysninger i Canvas.

Hvis du ønsker å se en video om personlige innstillinger, kan du se videoen Brukerinnstillinger og Profilbilde.

Merknad: Institusjonen din kan begrense ett eller flere innstillingsalternativer.

Når brukes profil- og brukerinnstillinger?

Du kan bruke profil- og brukerinnstillinger til å:

 • Vise og redigere brukerinnstillingene, for eksempel visningsnavn, foretrukket språk og tidssone
 • Endre standard e-postadresse eller legge til en ekstra e-postadresse for vaslinger
 • Vise eller legge til et profilbilde
 • Angi varslinger for favoritt kommunikasjonskanalene dine
 • Laste opp personlige filer
 • Opprette og administrere ePortfolios av kursarbeidet ditt
 • Administrere nye brukerfunksjoner
 • Laste ned oppgaveinnleveringer fra gjeldende og tidligere kurs

Institusjonen din kan velge å aktivere profiler.

Hvis institusjonen din har aktivert profilfunksjonen, kan du gjøre det følgende fra Brukerdetaljer-siden:

 • Legge til profilinformasjon, som en biografi og spesialtilpassede lenker.
 • Vise profilinformasjon til andre brukere.
 • Vise påmeldingene dine.
 • Vise påmeldinger du deler med andre brukere.

Hvis institusjonen din har deaktivert profilfunksjonen, kan du gjøre det følgende fra Brukerdetaljer-siden:

 • Bruke tasten Send melding (Send Message) til å sende en melding til en bruker i Canvas.
 • Vise alle nylige meldinger du har postet i diskusjoner.
 • Vise brukerdetaljer for andre brukere, slik som navn, e-postadresse og tidssone (bare tilgjengelig for instruktør- og administratorroller)
 • Vise seksjonen Nylige meldinger. Der vises nylige diskusjonsposter skrevet av brukeren (bare tilgjengelig for instruktør- og administratorroller).
Was this article helpful? Yes No