cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er Læringsmål?

Hva er Læringsmål?

Læringsmål lar administrasjonen og fakultetet følge mestringen i et emne. Brukere kan importere konto, status og felles kjernestandarder til konto og emne.

Læringsmål for konto eller emne

Læringsmål gir administrasjonen og fakultetet muligheten til å spore studentenes fremdrift målt ved pedagogiske mål eller ønskede læringsmål.

Vurderinger som er opprettet for å teste studentkunnskaper eller som krever at studenter demonstrerer en bestemt ferdighet som følge av en læringsaktivitet, kan justeres til læringsresultater ved å bruke vurderingsveiledning (som samtidig kan brukes til karaktersetting).

Karaktersetting av studentarbeid samler og sammenstiller automatisk dataene om studentens framgang for Læringsmål. Dataene er tilgjengelig for rapportering for å hjelpe med undervisningsforbedring, identifisere studenter som er i risikosonen og støtte akkrediteringsprosessen. En slik enhetlig, strømlinjeformet tilnærming, reduserer dramatisk arbeidsmengden som kreves for å implementere læringsresultater gjennom intelligent gjenbruk av vurderingsarbeidsflyter i karaktersettingsprosessen.

Når bruker jeg Læringsmål?

Bruk Læringsmål til å:

 • Rette studentenes oppmerksomhet mot de viktigste ferdighetene og aktivitetene i emnet (Finn eksisterende resultater eller opprette nye)
 • Justere tester og oppgaver til ulike typer mestring
 • Kjøre rapporter på kontonivå om studentartefakter av læringsmestring
 • Vurdere studentens framgang gjennom beregningsmetoder
 • Spore studentens framgang på et læringsresultat, eller samlet i Karakteroversikt for læringsmestring
 • Justere akkreditering eller andre kjernestandarder til programmer av studien, emner eller studentvurderinger

Beregningsmetoder

Når brukere oppretter et læringsmål, kan brukere angi en av fire beregningsmetoder som blir brukt for mestring: Synkende gjennomsnitt, n antall ganger, siste poengsum og høyeste poengsum. Beregningsmetodene kan kun brukes sammen med Karakteroversikt for læringsmestring.

Beregningsmetoder kan angis når man oppretter egendefinerte læringsmål for emnet (instruktører) eller når man lager egendefinerte læringsmål for kontoer (administratorer).

Merknader:

 • For nye Læringsmål opprettet i Canvas-grensesnittet, er standardberegningen Synkende gjennomsnitt med mindre det er endret til en annen beregning.
 • For nye Læringsmål opprettet ved hjelp av Læringsmål-API, er standardberegningen satt som høyest poengsum, men kan endres med de riktige parametrene.
 • Hvis en bruker importerer et læringsmål, men ikke har tillatelse til å endre beregningsmåten, kan ikke beregningsmetoden endres.
 • Læringsmål med felles kjerne beregnes alltid som høyeste poengsum. Imidlertid kan beregningsmetoden endres ved hjelp av Læringsmål-API av alle brukere med riktig administratortillatelser.

Synkende gjennomsnitt

Synkende gjennomsnitt

Den synkende gjennomsnittsberegningen vurderer gjennomsnittet av alle vurderingselementer samtidig som det veier den nyeste (gjeldende) innleveringen assosiert med dette resultatet med en høyere i prosentandel.

Begrepet synkende gjennomsnitt er tradisjonelt brukt til å beskrive en kompleks analyse: Når en ekstra vurdering er brukt på en eksisterende verdi, er det tidligere synkende gjennomsnittet brukt til å beregne det nye synkende gjennomsnittet. I denne metoden veier alle vurderinger likt, og beregner læringsgjennomsnittet over tid. Canvas-metoden bruker imidlertid en forenklet tilnærming, der Canvas beregner gjennomsnittet av alle tidligere vurderinger og tar i bruk verdien som en vektet prosentformel, i stedet for den alternative tilnærmingen av å bruke det tidligere synkende gjennomsnittet.

Som standard ligger det synkende gjennomsnittet i Canvas på 65/35, noe som betyr at det gjeldende elementet er vektet på 65%, og at gjennomsnittet av alle andre brukerresultater er vektet på 35%. Men brukere kan angi mellom 1% og 99% for den gjeldende prosentandelen, og tidligere resultater er vektet mot prosentforskjellen. Merk at gjennomsnittet er avrundet til de neste to desimaler. Hvis det er bare ett resultat, vises bare et enkelt resultat.

En student har for eksempel fire justerte elementer med resultatene 4, 3, 2 og 5 (resultatene er listet kronologisk fra eldste til nyeste). Hvis det gjeldende elementet er satt til å vekte 65% av mestring, vektes tidligere resultater ved 35%:

 • Resultat for gjeldende element: 5
 • Gjennomsnitt av tidligere elementresultater: (4 + 3 + 2) / 3 = 3
 • Beregnet resultat: 5 (.65) + 3 (.35) = 3,25 + 1,05 = 4,3

n Antall ganger

n Antall ganger

Beregningen n Antall ganger krever et bestemt antall ganger hvor mestring må oppfylles eller overgås, og et antall justerte elementer som må fullføres for at beregningen skal være berettiget. Alle resultater som ikke møter mestring er ikke del av beregningen.

Brukere kan angi mellom en og ti elementer som er nødvendige for mestring.

En student må for eksempel oppnå mestring to ganger med et mestringsresultat på 5. Hvis studenten har resultatene 1, 3, 2, 4, 5, 3 og 6, ville bare resultatene på 5 og 6 være en del av beregningen.

 • Gjennomsnittlig resultat av kvalifiserte elementer: 5 + 6 = 11
 • Beregnet resultat: 11 / 2 = 5.5

Nyeste resultat

Nyeste resultat

Beregningen av det Nyeste resultatet (Most Recent Score) velger alltid det nyeste resultatet for alle vurderingselementer.

Høyeste resultat

Høyeste resultat

Beregningen av det Høyeste resultatet velger alltid det høyeste resultatet for alle vurderingselementer.

Læringsmål mestringsskalaer

Læringsmål mestringsskalaer

Hvis funksjonsvalget Læringsmål mestringsskalaer for konto- og emnenivå er aktivert for kontoen din, kan du angi mestringsskalaer for hele kontoen.

Lær mer om mestringsskalaer i en konto eller et emne.

Beregninger av læringsmålmestring

Beregninger av læringsmålmestring

Hvis funksjonsvalget Mestringsskalaer for læringsmål på konto- og emnenivå er aktivert for kontoen din, kan du angi beregninger av mestringsnivå for hele kontoen.

Lær mer om beregninger av mestringsnivå i en konto eller et emne.

Forbedret læringsmålstyring

Forbedret læringsmålstyring

Hvis funksjonsvalget Mestringsskalaer for læringsmål på konto- og emnenivå og funksjonsvalget Forbedret læringsmålstyring er aktivert for kontoen din, vises Læringsmål-siden et forbedret grensesnitt for visning og administrering av læringsmål.

Lær mer om forbedret læringsmålstyring i en konto eller et emne.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.