Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hva er ePortfolioer?

Hva er ePortfolioer?

ePortfolier er knyttet til brukerens profil og ikke et spesifikt emne. Studenter og instruktører som er påmeldt i et emne kan bygge et ubegrenset antall ePortfolioer hvor de kan samle og dokumentere pedagogiske prosjekter, innleveringer, erfaringer og andre produkter. Brukere kan ha private ePortfolioer eller dele de med andre studenter, instruktører og/eller fremtidige arbeidsgivere.

ePortfolioer er aktive i Canvas så lenge brukeren er i institusjonens SIS og vedlikeholder pålogging for skole. Canvas lar brukere eksportere ePortfolioer til en .zip-fil. ePortfolioer kan konfigureres til å tillate privat eller offentlig tilgang. Administratorer kan laste ned en rapport over alle ePortfolioer i en konto fra siden Kontoinnstillinger.

Når brukes ePortfolioer?

Når brukes ePortfolioer?

Bruk ePortfolioer til å:

  • Opprette pedagogiske refleksjonjournaler på nett
  • Opprette en nettside som kan leveres inn som en oppgave på nett
  • Demonstrere mestring av læringsmål
  • Dele de beste jobbene dine fra ulike emner
  • Presentere profesjonelt arbeid for potensielle arbeidsgivere
Was this article helpful? Yes No