Hvad er designer-rollen?

I Canvas bruges Designer-rollen til at tilmelde brugere med ansvar for oprettelse og ledelse af fag. Generelt har brugere med Designer-rollen tilladelser, der giver dem mulighed for at oprette og kurere fagindhold og se brugsdata. Disse tilladelser kan dog variere mellem institutionerne.

Der findes andre brugerniveauer på fagniveau med varierende fagadgang i Canvas. Designere kan arbejde med Lærere (som overvåger Lærerassistenter) og sammen forvalter de fagindhold, med hvilket Studerende og Observatører interagerer. For mere information om brugertilladelser på fagniveau henvises der til PDF’en Canvas fagtilladelser.

Designere kan også bruge Canvas-appen til lærere til at se noget af fagindholdet, herunder beskeder, opgaver, diskussioner og Classic Quizzes.

En designer kan tilmeldes til et fag manuelt af en administrator eller automatisk gennem SIS-import.

Designer-rolle brug

Designere kan oprette fagmaterialer, se fagets brugsdata og få adgang til og administrere alle områder af et Canvas-fag. For eksempel kan en designer tilføjes til et fag med Designer-rollen for at opbygge et fag på vegne af en lærer.

Designer-rollen giver en bruger mulighed for at:

 • Oprette og modificere fagindhold
 • Manuelt tilføje studerendes tilmeldinger til faget
 • Kommunikere med fagdeltagere
 • Tage adgang til fagenes brugsrapporter
 • Overvåge og bedømme deltagelse og interaktioner af alle indskrevne brugere i et fag

Designer-adgang i Canvas

Som standard kan brugere med Designer-rollen få adgang til alle indholdsområder i et Canvas-fag. Disse tilladelser kan dog variere mellem institutionerne. For at læse mere om Designer-deltagelse i Canvas kan du se PDF’en Fagtilladelser i Canvas.

En designer kan:

 • Tilføje og slette eksterne applikationer (LTI) til et fag
 • Tilføj, rediger og slet opgaver, Classic Quizzes, fagfiler og sider og alt andet fagindhold
 • Tilføje, redigere og slette elementer i en fagkalender, herunder aftaler i planlægningsværktøjet
 • Tilføje, redigere og slette læringsudbytte i forbindelse med fagindhold
 • Oprette, se og slå poster op på fagbeskeder og -diskussioner
 • Oprette og redigere rubrikker
 • Oprette konferencer og samarbejder mellem studerende
 • Oprette, redigere og slette fagafsnit og studiegrupper
 • Slette og låse diskussioner og redigere andres diskussionsposter
 • Udgive, afslutte og slette fag
 • Sende beskeder til andre fagbrugere og til alle medlemmer af et fag
 • Se alle studiegruppesider for et fag
 • Se og kommentere studerendes afleveringer
 • Se og linke til spørgsmålsbanker
 • Se og administrere studerendes tilmeldinger til fag
 • Se brugsrapporter for et fag

En Designer kan ikke:

 • Opret nye test
 • Lave et Blueprint-fag
 • Ændre den tilknyttede fagperiode
 • Generere observatørparringskoder for studerende
 • Anvend anden brugeridentitet i et fag
 • Læse SIS-data
 • Konfigurere tredjepartsgodkendelse til et fag
 • Gøre et fag ikke-konkluderet
 • Uploade tilmelding af studerende via SIS-import
 • Se og administrere tilmelding af lærere, andre fagdesignere og lærerassistenter i et fag
 • Se faganalyser
 • Se ændringslogfiler for fag
 • Se revisionsspor for karakter
 • Se, bedømme og redigere alle karakterer

Designer-rollens begrænsninger

 • Designere kan ikke ændre tilgængeligheden af nogen af ovenstående tilladelser. Kun administratorer kan ændre adgangen til disse funktioner.  
 • Designere kan kun oprette, ændre og bedømme indhold på et fag, de er tilmeldt.
 • Kun brugere med administrative tilladelser kan importere SIS-data. Designere kan ikke importere SIS-data.