Hvad er ePorteføljer?

ePortfolios er bundet til brugerens profil og ikke til et bestemt fag. Studerende og instruktører, der er tilmeldt et fag, kan oprette et ubegrænset antal ePortfolios, hvor de kan indsamle og dokumentere deres uddannelsesprojekter, afleveringer, oplevelser og andre arbejdsprodukter. Brugere kan holde ePorteføljer private eller dele dem med andre studerende, instruktører og/eller fremtidige arbejdsgivere.

I Canvas vil studerendes ePorteføljer forblive aktive lige så længe, som den studerende er i institutionens SIS, og lige så længe de vedligeholder et skole-login, vil de have adgang til deres ePorteføljer, selv efter deres afgangseksamen. Canvas tilbyder også muligheden for de studerende at downloade deres ePortefølje som en zip-fil. Administratorer kan downloade en rapport over alle ePortfolios i en konto fra siden Kontoindstillinger.

Hvornår vil jeg benytte ePorteføljer?

Hvornår vil jeg benytte ePorteføljer?

Benyt ePorteføljer til at:

  • Oprette online undervisningsjournaler for reflektion
  • Oprette en online side, der kan ændres til en online opgave
  • Demonstrere beherskelse af kursusresultater
  • Dele dit bedste arbejde fra flere kurser
  • Udstillingsvindue for professionel kvalitetsarbejde for potentielle fremtidige arbejdsgivere