cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvad er ePorteføljer?

Hvad er ePorteføljer?

ePortfolios er bundet til brugerens profil og ikke til et bestemt fag. Brugere, der er tilmeldt et fag, kan oprette et ubegrænset antal ePortfolios, hvor de kan indsamle og dokumentere deres uddannelsesprojekter, afleveringer, oplevelser og andre arbejdsprodukter. Brugere kan holde ePorteføljer private eller dele dem med andre studerende, instruktører og/eller fremtidige arbejdsgivere.

I Canvas vil studerendes ePorteføljer forblive aktive lige så længe, som den studerende er i institutionens SIS, og lige så længe de vedligeholder et skole-login, vil de have adgang til deres ePorteføljer, selv efter deres afgangseksamen. Canvas tilbyder også muligheden for de studerende at downloade deres ePortefølje som en zip-fil. Administratorer kan downloade en rapport over alle ePortfolios i en konto fra siden Kontoindstillinger.

Hvornår vil jeg benytte ePorteføljer?

Hvornår vil jeg benytte ePorteføljer?

Benyt ePorteføljer til at:

  • Oprette online undervisningsjournaler for reflektion
  • Oprette en online side, der kan ændres til en online opgave
  • Demonstrere beherskelse af kursusresultater
  • Dele dit bedste arbejde fra flere kurser
  • Udstillingsvindue for professionel kvalitetsarbejde for potentielle fremtidige arbejdsgivere
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback