cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvad er filer?

Hvad er filer?

Filer er hvor du uploader kursusfiler, pensum, forelæsninger og andre dokumenter. Som instruktør kan du låse mapperne, så studerende ikke kan få adgang til dine filer.

Filer kan placeres i moduler, opgaver eller sider. Filer og mapper sættes i alfabetisk orden og kan ikke blive omarrangeret.

Canvas-brugere vil finde adgang til filer (dokumenter, billeder, medier, etc.) i tre forskellige steder:

 • Personlige filer, placeret i hver brugers profil (studerende, lærere og TA'er)
 • Kursusfiler, placeret i hvert kursus (studerende, lærere og TA'er, medmindre filer er låst af læreren)
 • Gruppefiler, placeret i hver gruppe (studerende og lærere, der er tilmeldt i gruppen)

 

For at lære om specifikke filkvotedetaljer for hver brugerrolle skal du se PDF’en Fagfilkvoter (Course Files Quota).

Hvornår vil jeg benytte filer?

Benyt filer til at:

 • dele kursusdokumenter og pensum med dine studerende
 • kopiere dokumenter fra et Canvas-kursus til et andet
 • organisere kursusdokumenter efter dag, uge eller enhed
 • gemme personlige dokumenter, som du ikke ønsker at dele med andre

 

Indenfor filer kan du:

 • tilføje mapper
 • uploade filer
 • downloade eller uploade en .zip-fil
 • flytte filer
 • forhåndsvise filer
 • begrænse filer
 • se din lagring
 • trække og slippe filer fra personlige filer ind i kursusfiler
 • Angiv brugsrettigheder for filer og mapper.

Hvornår vil jeg bruge filer som en studerende?

Benyt filer til at:

 • Del dokumenter med din gruppe eller andre studerende i et kursus
 • Gem personlige dokumenter eller opgaveafleveringer
 • Gem profilbilleder (hvis tilladt af din institution)
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback