Hvad er indlæringsmål?

Indlæringsmål tillader administration og fakultet at følge beherskelse af et kursus. Du kan importere konto, status og fælles kernestandarder ind i dit kursus.

Konto eller kursets læringsmål

Indlæringsmål muliggør adminitration og fakultet at spore studerendes fremskridt målt efter pædagogiske mål og ønskede indlæringsmål.

Opgaver oprettet til at teste studerendes kendskab eller til at kræve, at de studerende demonstrerer en specifik egenskab som resultat af en indlæringsaktivitet, kan blive justeret til indlæringsmål ved at benytte vurderingskriterier (hvilket kan benyttes for simulatan karaktergivning).

Bedømmelse af studerendes arbejde indsamles automatisk og kompilerer data for studerendes fremskridt for resultater. Data er tilgængelig for rapportering til støtte for indlæringsforbedringer, identificering af risikostuderende og støtte for akkrediteringsprocessen. Denne samlede, strømlinjede tilgang reducerer dramatisk det nødvendige arbejde i forbindelse med implementering af indlæringsresultater igennem det intelligente genbrug af opgave-workflows i bedømmelsesprocessen.

Hvornår vil jeg benytte indlæringsmål?

Benyt indlæringsmål til at:

 • Fokusere studerendes opmærksomhed på de vigtigste egenskaber og aktiviteter i dit kursus (find eksisterende resultater eller opret nye)
 • Juster quizzer og opgaver til forskellige former for beherskelse
 • Kør rapporter på kontoniveau om studentegenskaber af læringsbeherskelse
 • Vurder studerendes fremskridt gennem beregningsmetoder
 • Spor studerendes fremskridt på et læringsresultat eller generelt i Læringsbeherskelse karakteroversigt (Learning Mastery Gradebook)
 • Juster akkreditering eller andre kernestandarder til studieprogrammer, kurser eller vurderinger af studerende

Beregningsmetoder

Når brugerne opretter et resultat, kan de indstille en af fire beregningsmetoder, der anvendes til studerendes beherskelse: Vægtet gennemsnit, dæmpet gennemsnit, n antal gange, seneste resultat og højeste resultat. Beregningsmetoder anvendes i forbindelse med Indlæringsbeherskelses-karakterbog.

Beregningsmetoder kan indstilles, når du opretter brugerdefinerede kursusresultater (instruktører) eller opretter brugerdefinerede kontoresultater (admins).

Bemærk:

 • For nye læringsmål, der er oprettet i Canvas-grænsefladen, er standardberegningen Vægtet gennemsnit, medmindre den ændres til en anden beregning.
 • For nye læringsmål, der er oprettet ved hjælp af Outcomes API, er standardberegningen angivet som højeste score, men kan ændres med de relevante parametre.
 • Hvis en bruger importerer et resultat, men ikke har tilladelse til at ændre beregningsmetoden, kan beregningsmetoden ikke ændres.
 • Common Core-resultater beregnes altid som højeste score. Beregningsmetoden kan dog ændres ved hjælp af Outcomes API af enhver bruger med passende admin-tilladelser.

Vægtet gennemsnit

Vægtet gennemsnit

Beregning af vægtet gennemsnit (Weighted Average) beregner gennemsnittet af alle bedømmelseselementer, mens den seneste (nuværende) aflevering til enhver opgave associeret med dette læringsudbytte vægtes med en højere procentdel.

Som standard er Canvas' vægtede gennemsnit fastsat til 65/35, hvilket betyder, at det aktuelle element vægtes til 65 %, og gennemsnittet af alle andre brugerresultater vægtes til 35 %. Dog kan brugerne angive mellem 1 % og 99 % for den nuværende procent, og tidligere resultater vægtes mod den procentmæssige forskel. Bemærk, at gennemsnittet er afrundet til de næste to decimaler. Hvis der kun er ét resultat, vises der det enkle resultat.

En studerende har eksempelvis fire justerede elementer med resultater på 4, 3, 2 og 5 (resultater anført kronologisk fra ældste til nyeste). Hvis det aktuelle element er sat til at blive vejet til 65% af beherskelse, vægtes tidligere resultater til 35%:

 • Aktuel resultat af element: 5
 • Gennemsnit af tidligere resultater af element: (4 + 3 + 2) / 3 = 3
 • Beregnet resultat: 5 (0,65) + 3 (0,35) = 3,25 + 1,05 = 4,3

Dæmpet gennemsnit

Dæmpet gennemsnit

Beregningen Dæmpet gennemsnit bruger en formel til at bestemme færdigheder baseret på de studerendes gennemsnitlige resultater og giver mere vægt til de seneste resultater. For at bestemme vægten givet til det seneste resultat, bruger formlen en dæmpningshastighed. Jo højere formlens dæmpningshastighed er, desto tungere vægtes den seneste vurdering. 

Som standard er dæmpningsvægten indstillet til 65 %. Du kan dog justere den til en hvilken som helst procentdel mellem 50 - 99 %. Mellem to vurderinger vægtes den seneste vurdering 65 % og den første 35 %. For hver yderligere vurdering falder summen af de tidligere resultatberegninger med yderligere 35 %.

For eksempel har en studerende resultater på 1, 2, 3, 4 (resultater listet kronologisk fra ældste til seneste):

(1 × 0,35) + (2 × 0,65) = X

(X × 0,35) (3 × 0,65) = Y

(Y × 0,35) (4 × 0,65) = Z  (dette er det nuværende standardresultat; 3,48)

n Antal gange

n Antal gange

n Antal gange (n Number of Times) beregning kræver, ar beherskelse skal opfyldes eller overskredes et bestemt antal gange, og antallet af justerede elementer, der skal udfyldes for beregningsberettigelse. Enhver resultat, der ikke opfylder beherskelse, er ikke en del af beregningen.

Brugere kan angive mellem 1 og 10 elementer, der kræves til beherskelse.

En studerende er for eksempel forpligtet til at opnå beherskelse 2 gange med et beherskelsesresultat på 5. Hvis den studerende har resultater på 1, 3, 2, 4, 5, 3 og 6, vil kun resultaterne 5 og 6 være en del af beregningen.

 • Gennemsnitlig resultat for kvalificerede elementer: 5 + 6 = 11
 • Beregnet resultat: 11 + 2 = 5,5

Sidste nye resultat

Sidste nye resultat

Udregningen Seneste resultat (Most Recent Score) vælger altid det seneste resultat for alle vurderingselementer.

Højeste resultat

Højeste resultat

Højeste resultat (Highest Score) beregningen vælger altid det højeste resultat for alle vurderingselementer.

Vælg gennemsnit

For at vælge det gennemsnitlige resultat fra alle vurderingselementer skal du vælge indstillingen Gennemsnit (Average) [1].

Du kan se et eksempel på gennemsnitsberegningen i sektionen Eksempel (Example) [2].

Bemærk: Gennemsnit passer ikke godt til de fleste resultatbaserede eller opfyldelsesbaserede læringstilfælde, fordi de studerende kan have brug for tid til at opnå opfyldelse af et læringsudbytte, og tidlige dårligere præstationer kan bringe et gennemsnit ned.

Skalaer for opfyldelse af læringsmål

Skalaer for opfyldelse af læringsmål

Hvis funktionsindstillingen for Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau er aktiveret for din konto, kan du indstille skalaer for opfyldelse af læringsmål for hele kontoen.

Lær mere om skaler for opfyldelse af læringsmål på en konto eller i et fag.

Beregning af opfyldelse af læringsmål

Beregning af opfyldelse af læringsmål

Hvis funktionsindstillingen for Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau er aktiveret for din konto, kan du indstille beregninger for opfyldelse af læringsmål for hele kontoen.

Lær mere om beregninger for opfyldelse af læringsmål på en konto eller i et fag.

Forbedret styring af læringsudbytter

Forbedret styring af læringsudbytter

Hvis funktionsindstillingen Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau og funktionsindstillingen Forbedret håndtering af læringsudbytter er aktiveret for din konto, viser siden Læringsudbytter en forbedret grænseflade til visning og håndtering af læringsudbytter.

Lær mere om Forbedret læringsudbytte-styring på en konto eller i et fag.