Hvad er indlæringsmål?

Indlæringsmål tillader administration og fakultet at følge beherskelse af et kursus. Du kan importere konto, status og fælles kernestandarder ind i dit kursus.

Konto eller kursets læringsmål

Indlæringsmål muliggør adminitration og fakultet at spore studerendes fremskridt målt efter pædagogiske mål og ønskede indlæringsmål.

Opgaver oprettet til at teste studerendes kendskab eller til at kræve, at de studerende demonstrerer en specifik egenskab som resultat af en indlæringsaktivitet, kan blive justeret til indlæringsmål ved at benytte vurderingskriterier (hvilket kan benyttes for simulatan karaktergivning).

Bedømmelse af studerendes arbejde indsamles automatisk og kompilerer data for studerendes fremskridt for resultater. Data er tilgængelig for rapportering til støtte for indlæringsforbedringer, identificering af risikostuderende og støtte for akkrediteringsprocessen. Denne samlede, strømlinjede tilgang reducerer dramatisk det nødvendige arbejde i forbindelse med implementering af indlæringsresultater igennem det intelligente genbrug af opgave-workflows i bedømmelsesprocessen.

Hvornår vil jeg benytte indlæringsmål?

Benyt indlæringsmål til at:

 • Fokusere studerendes opmærksomhed på de vigtigste egenskaber og aktiviteter i dit kursus (find eksisterende resultater eller opret nye)
 • Juster quizzer og opgaver til forskellige former for beherskelse
 • Kør rapporter på kontoniveau om studentegenskaber af læringsbeherskelse
 • Vurder studerendes fremskridt gennem beregningsmetoder
 • Spor studerendes fremskridt på et læringsresultat eller generelt i Læringsbeherskelse karakteroversigt (Learning Mastery Gradebook)
 • Juster akkreditering eller andre kernestandarder til studieprogrammer, kurser eller vurderinger af studerende

Beregningsmetoder

Når brugerne opretter et resultat, kan de indstille en af fire beregningsmetoder, der anvendes til studerendes beherskelse: Dæmpet gennemsnit, n Antal gange,Sidste nye resultat og Højeste score. Beregningsmetoder anvendes i forbindelse med Indlæringsbeherskelses-karakterbog.

Beregningsmetoder kan indstilles, når du opretter brugerdefinerede kursusresultater (instruktører) eller opretter brugerdefinerede kontoresultater (admins).

Bemærk:

 • For nye læringsmål, der er oprettet i Canvas grænseflade, er standardberegningen Dæmpet gennemsnit, medmindre den ændres til en anden beregning.
 • For nye læringsmål, der er oprettet ved hjælp af Outcomes API, er standardberegningen angivet som højeste score, men kan ændres med de relevante parametre.
 • Hvis en bruger importerer et resultat, men ikke har tilladelse til at ændre beregningsmetoden, kan beregningsmetoden ikke ændres.
 • Common Core-resultater beregnes altid som højeste score. Beregningsmetoden kan dog ændres ved hjælp af Outcomes API af enhver bruger med passende admin-tilladelser.

Dæmpet gennemsnit

Dæmpet gennemsnit

Beregning af dæmpet gennemsnit (decaying average) beregner gennemsnittet af alle bedømmelseselementer, mens den seneste (nuværende) aflevering til enhver opgave associeret med dette læringsudbytte vægtes med en højere procentdel.

Betegnelsen dæmpet gennemsnit er traditionelt brugt til at beskrive en kompleks analyse: Når en yderligere vurdering anvendes på en eksisterende værdi, bruges det tidligere henfaldende gennemsnit til at beregne det nye henfaldende gennemsnit. Denne metode vægter alle vurderinger ligeligt og beregner gennemsnittet af læring over tid. Canvas-metoden anvender imidlertid en forenklet tilgang, hvor Canvas beregner gennemsnittet af alle tidligere vurderinger og anvender værdien som en vægtet procent-formel i stedet for den alternative fremgangsmåde ved simpelthen at anvende det tidligere henfaldende gennemsnit.

Som standard er Canvas dæmpet gennemsnit fastsat til 65/35, hvilket betyder, at det aktuelle element er vejet til 65 %, og gennemsnittet af alle andre brugerresultater er vægtet til 35 %. Dog kan brugerne angive mellem 1 % og 99 % for den nuværende procent, og tidligere resultater vægtes mod den procentmæssige forskel. Bemærk, at gennemsnittet er afrundet til de næste to decimaler. Hvis der kun er ét resultat, vises der det enkle resultat.

En studerende har eksempelvis fire justerede elementer med resultater på 4, 3, 2 og 5 (resultater anført kronologisk fra ældste til nyeste). Hvis det aktuelle element er sat til at blive vejet til 65% af beherskelse, vægtes tidligere resultater til 35%:

 • Aktuel resultat af element: 5
 • Gennemsnit af tidligere resultater af element: (4 + 3 + 2) / 3 = 3
 • Beregnet resultat: 5 (0,65) + 3 (0,35) = 3,25 + 1,05 = 4,3

n Antal gange

n Antal gange

n Antal gange (n Number of Times) beregning kræver, ar beherskelse skal opfyldes eller overskredes et bestemt antal gange, og antallet af justerede elementer, der skal udfyldes for beregningsberettigelse. Enhver resultat, der ikke opfylder beherskelse, er ikke en del af beregningen.

Brugere kan angive mellem 1 og 10 elementer, der kræves til beherskelse.

En studerende er for eksempel forpligtet til at opnå beherskelse 2 gange med et beherskelsesresultat på 5. Hvis den studerende har resultater på 1, 3, 2, 4, 5, 3 og 6, vil kun resultaterne 5 og 6 være en del af beregningen.

 • Gennemsnitlig resultat for kvalificerede elementer: 5 + 6 = 11
 • Beregnet resultat: 11 + 2 = 5,5

Sidste nye resultat

Sidste nye resultat

Udregningen Seneste resultat (Most Recent Score) vælger altid det seneste resultat for alle vurderingselementer.

Højeste resultat

Højeste resultat

Højeste resultat (Highest Score) beregningen vælger altid det højeste resultat for alle vurderingselementer.

Skalaer for opfyldelse af læringsmål

Skalaer for opfyldelse af læringsmål

Hvis funktionsindstillingen for Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau er aktiveret for din konto, kan du indstille skalaer for opfyldelse af læringsmål for hele kontoen.

Lær mere om skaler for opfyldelse af læringsmål på en konto eller i et fag.

Beregning af opfyldelse af læringsmål

Beregning af opfyldelse af læringsmål

Hvis funktionsindstillingen for Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau er aktiveret for din konto, kan du indstille beregninger for opfyldelse af læringsmål for hele kontoen.

Lær mere om beregninger for opfyldelse af læringsmål på en konto eller i et fag.

Forbedret styring af læringsudbytter

Forbedret styring af læringsudbytter

Hvis funktionsindstillingen Skalaer for opfyldelse af læringsmål for læringsudbytter på konto- og fagniveau og funktionsindstillingen Forbedret håndtering af læringsudbytter er aktiveret for din konto, viser siden Læringsudbytter en forbedret grænseflade til visning og håndtering af læringsudbytter.

Lær mere om Forbedret læringsudbytte-styring på en konto eller i et fag.