Hvordan definerer Canvas de udtryk, der bruges til at beskrive dets funktioner?

Nye Canvas-brugere kan støde på nye termer i Canvas. Denne lektion er en ordliste, der identificerer de mest almindelige udtryk, der bruges i Canvas.

Konto

En konto repræsenterer en administrativ organisationsenhed inden for Canvas. Hver forekomst af Canvas har potentiale til at indeholde et hierarki af konti, men begynder med kun én konto (kaldet rodkontoen). En konto kan også indeholde en underkonto. Canvas-admins kan styre alle konti og underkonti for deres institutioner.

Konto kan også henvise også til en brugerkonto, som huser en brugers profil, meddelelser, filer, indstillinger og ePortfolios.

Funger som bruger

At fungere som en anden bruger henviser til visning af Canvas som en anden bruger. Medmindre der gives specifik tilladelse, er det kun admins, der kan fungere som andre brugere.

Seneste aktiviteter

Seneste aktiviteter viser al den seneste aktivitet i Canvas. Der er to typer seneste aktiviteter i Canvas: Global og fag. De globale seneste aktiviteter er en del af Oversigten og viser ny aktivitet for alle fag. Fagets seneste aktiviteter er en del af et fags startside og viser ny aktivitet for et bestemt fag.

Analytics

Analytics er et værktøj, der kan bruges til at evaluere individuelle komponenter i et fag samt studerendes præstationer. Canvas tilbyder i øjeblikket to muligheder for Analytics: Classic Analytics og New Analytics.

Lær mere om New Analytics og Classic Analytics.

Beskeder

Beskeder er et kommunikationsværktøj, der gør det muligt for instruktører at sende meddelelser til alle brugere i et fag. Beskeder kan oprettes i fag og grupper. Canvas-admins kan også lave beskeder for en hel Canvas-konto. Instruktører kan tillade de studerende at svare på beskeder.

Lær mere om beskeder.

Opgaver

En opgave er enhver aktivitetsvurdering, der bliver oprettet af instruktøren. Opgaver kan omfatte opgaver, diskussioner og test. Nogle opgaver afleveres uden at få karakter. Andre opgaver kan sendes offline, men spores i Canvas' karakteroversigt eller indsendes online.

Opgaver er et link i fagnavigation. På siden Opgaver vises alle opgaver i et fag.

Lær mere om Opgaver.

Beta

Beta betyder en version af et produkt, der bruges til testning. Hver Canvas-konto har et beta-miljø, der bruges til at udforske nye funktioner, inden de frigives i produktionsmiljøet. Canvas kræver ikke, at kunderne tester produkter, men feedback er altid velkommen.

Blueprint-fag

Et Blueprint-fag er et fag, der fungerer som skabelon for andre fag. Et fag indstilles som Blueprint-fag i fagindstillinger. Fag, der er knyttet til Blueprint-fag kaldes associerede fag. Når et Blueprint-fag synkroniseres, kopieres Blueprint-fagindholdet til tilhørende fag for at matche Blueprint-fagets indhold. Et Blueprint-fag kan indeholde admin- og instruktørtilmeldinger, men ikke studerendes tilmeldinger. Et fag kan kun være associeret til et Blueprint-fag ad gangen.

Kalender

Kalender er et kommunikationsværktøj, der viser brugerne alle begivenheder og opgaver i deres fag og grupper.

Kalenderen er et link i global navigation. Lær mere om kalenderen.

Canvas Community

Canvas Community er en ekstern ressource, der leveres af Canvas til alle Canvas-kunder. Canvas Community inkluderer Canvas-vejledningerne, som indeholder al Canvas-dokumentation og -videoer, idédiskussioner, fællesskabsgrupper og meget mere.

Fejringer

Fejringer er animationer, der vises i Canvas-grænsefladen for at lykønske en bruger for at have udført en opgave. Når aktiveret på kontoniveau, kan fejringer styres af individuelle brugere fra siden Brugerindstillinger.

Studerende kan se animationerne på afleveringssiden for opgaver, der blev afleveret til tiden. Instruktører kan se en animation, når de kører linkvalidatoren, og der ikke findes nogen ugyldige links.

Chat

Chat-værktøjet giver synkron video-, lyd- og tekstkommunikation mellem studerende, der er tilmeldt til et fag.

Når det tilføjes til et fag, er Chat et link i fagnavigation.

Samarbejde

Samarbejde er et værktøj, der gør det muligt for studerende og instruktører at oprette og redigere dokumenter, som kan redigeres af hele faget eller en del af faglisten.

Samarbejde er et link i fagnavigation.

Konferencer

Konferencer giver instruktører mulighed for at oprette virtuelle klasseværelser og interagere med de studerende i realtid ved hjælp af lyd-, video-, desktop-deling og præsentationsværktøjer. Studerende kan også oprette konferencer i grupper.

Konferencer er et link i fagnavigation. Lær mere om konferencer.

Fagkode

Fagkoden er et fags korte navn. Fagkoden vises øverst i fagnavigationsmenuen og som en del af fagkortet i oversigten.

Fagkoden kaldes også referencenummer eller det korte navn.

Fag

Fag er undervisningsenheder i et fag, der typisk varer et semester. Fag kan oprettes af Canvas-admins eller instruktører.

Startside

Startsiden er den første side, som de studerende ser på et fag. Startsiden kan tilpasses for at vise indhold baseret på instruktørens præference.

Startsiden er et link i fagnavigation.

Importer fagindhold

Værktøjet Importer fagindhold gør det muligt at importere indhold fra eksisterende Canvas-fag og indholdspakker fra andre LMS- og lærebogudgivere. Værktøjet Importer fagindhold findes i fagindstillinger.

Lær mere om værktøjet Importer fagindhold.

Fagnavigation

Fagnavigation er en menu på venstre side af et Canvas-fag. Fagnavigation består af navigationslinks rettet til alle funktionsområder inden for et fag. Instruktører kan tilpasse fagnavigation for hvert fag.

Tjekliste til oprettelse af fag

Tjekliste til oprettelse af fag er et værktøj til instruktører, der endnu ikke kender Canvas så godt og har brug for hjælp til at oprette et Canvas-fag. Tjekliste til oprettelse af fag findes på Startsiden.

Nogle konti kan konfigureres til at bruge vejledningen for nye brugere i stedet for tjeklisten til oprettelse af fag.

Fagets statistik

Fagets statistik er et instruktørværktøj, der opsummerer den samlede deltagelse i faget.

Fagets status

Fagets status refererer til et Canvas-fags status. Alle nye Canvas-fag begynder i en ikke offentliggjort tilstand, hvor admins kan styre fagtilmeldinger, og instruktører kan forberede indhold og opgaver til studerende. Offentliggjort tilstand betyder, at faget er tilgængeligt for studerende. En afsluttet tilstand betyder, at faget er afsluttet, og brugere kan få adgang til indhold i et skrivebeskyttet format.

CSV-filer

En CSV-fil (Comma Separated Value) er en filtype, der er designet til at importere og eksportere indhold. Instruktører kan oprette en CSV-fil fra Excel eller Google Docs.

Oversigt

Oversigten er et panel med indhold, der fungerer som startsiden for Canvas og giver et overblik over en brugers aktivitet. Oversigten viser alle fag og grupper, nylige aktiviteter, opgaver, kommende opgaver og seneste feedback.

Direkte deling

Direkte deling er en Canvas-funktion, der tillader instruktører at kopiere indhold til et andet fag eller dele indhold med en anden bruger. Direkte deling kan bruges i Opgaver, Diskussioner, Moduler, Sider, Test og New Quizzes.

Diskussioner

Diskussioner er et forum designet til at gøre uformel kommunikation mellem studerende i et fag enklere. Diskussioner kan også oprettes som opgaver til karaktergivning. Studerende kan også reagere på uformelle og vurderede diskussioner i sammenhæng med en gruppe. Alt diskussionsindhold er offentligt, og alle studerende i fag kan se og svare på en diskussion.

Diskussioner er et link i fagnavigation. Lær mere om diskussioner.

DocViewer

Canvas DocViewer er et dokumentforhåndsvisningsværktøj, der viser filforhåndsvisninger for understøttede filtyper. Nogle filtyper skal muligvis downloades til visning, hvis de ikke kan forhåndsvises med DocViewer.

DocViewer tillader også anmærkninger på en online opgaveaflevering i Canvas. Dette værktøj kan bruges af både studerende og instruktører. Studerende kan få adgang til DocViewer til anmærkninger og kommentarer på siden for opgavedetaljer, og instruktører kan få adgang til DocViewer i SpeedGrader.

ePortfolios

ePortfolios giver de studerende mulighed for at vise deres bedste arbejde til kolleger og potentielle arbejdsgivere. Det gør det også muligt for de studerende at skabe mindre websteder eller præsentationer.

ePortfolios er et link i brugernavigation.

Ligninger

Ligninger er et udtryk for matematiske funktioner, som kan indtastes og ses i forskellige områder af Canvas-grænsefladen. Ligninger kan tilføjes ved hjælp af Matematikredaktøren i New Rich Content Editor eller MathQuil i New Quizzes. Ligninger accepteres også i andre Canvas-tekstfelter, herunder opgavetitler og kalenderbegivenheder.

Filer

Canvas stiller et filopbevaringssted til rådighed for hver bruger, gruppe og fag. Filer kan være offentlige eller private.

Filer er et link i brugernavigation eller fagnavigation. Lær mere om filer.

Gratis for lærere

Gratis for lærere er en gratis Canvas-konto, der giver essentiel funktionalitet i administrationsplatformen.

Lær mere om Gratis for lærere-konti.

Karakteroversigt

Karakteroversigten gemmer information om de studerendes fremskridt i Canvas. Canvas indeholder to typer karakteroversigter: en standard karakteroversigt, der viser en samling af numeriske eller bogstavkarakterer og en karakteroversigt for opfyldelse af læringsmål, der udarbejder vurderinger baseret på læringsstandarder og resultater.

Karakteroversigt er et link i fagnavigation for instruktører. Lær mere om karakteroversigten.

Karakterer

Karakterer er en måling af de studerendes præstation. Studerende kan beregne hypotetiske karakterer på denne side. Instruktører kan hurtigt redigere karakterer for ethvert fag eller sektion i karakteroversigten.

Karakterer er et link i fagnavigation for studerende.

Grupper

Grupper er et værktøj, der hjælper instruktører med at inddele de studerende i mindre undervisningsenheder. Grupper kan oprettes for studerende eller af studerende for at muliggøre et effektivt samarbejde.

Grupper er et link i menuen Global navigation. Lær mere om grupper.

Hjælp

Hjælp-funktionen er en del af Global navigation og hjælper brugere med at få hjælp til Canvas når som helst. Hjælp-linket kan tilpasses af en Canvas-administrator for institutionen og kan vises med et andet navn.

Indbakke

Indbakken er et beskedværktøj i Canvas, der kan bruges til at kommunikere med et fag, en gruppe eller en individuel studerende eller en gruppe studerende. Beskeder oprettet i indbakken kan sendes til en eller flere brugere.

Indbakke er et link i fagnavigation. Lær mere om indbakken.

Opfyldelse af læringsmål

Opfyldelse af læringsmål formulerer, at de studerende skal opnå et niveau af beherskelse (f.eks. 90 % i en test) inden for et område, inden de går videre til at lære efterfølgende information. Opfyldelse af læringsmål måles almindeligvis gennem læringsudbytte.

Indlæringsbeherskelseskarakterbogen hjælper instruktører og admins til at evaluere indlæringsmål af standard benyttet i Canvas-kurser. Denne karakterbog hjælper institutioner med at måle de studerendes indlæring for akkreditering og bedre at kunne vurdere deres studerendes behov. Individuelle scores indenfor hvert indlæringsmål er baseret på indlæringsmålværdier.

Læringssti

Læringsstier er en funktion, der aktiveres gennem moduler, der understøtter læringsstier. Hvis de studerende ikke opnår beherskelse af en opgave, får de yderligere støtte til at lære og gennemgå informationen, og de testes derefter igen. Denne cyklus fortsætter, indtil de studerende opnår beherskelse og kan gå videre til næste trin.

Matematikredaktør

Matematikredaktøren er en Latex-kompatibel værktøjslinje i Rich Content Editor, der gør det nemt for instruktører at skrive matematiske udtryk og ligninger. Instruktører og studerende kan bruge Matematikredaktøren, når de opretter og tager test.

Samlet karaktergivning

Samlet karaktergivning tillader flere instruktører at bedømme studiemateriale og oprette udkast eller foreløbige karakterer. For eksempel kan en instruktør have to undervisningsassistenter, der giver karakter til alle opgaver, før instruktøren bestemmer den endelige karakter.

Moduler

Moduler er et værktøj, der kan forene alt fagindhold i strukturelle komponenter. Modulindhold kan grupperes efter uge, emne eller dag. Moduler kan indstilles til at kræve, at de studerende udfylder materialer på en sekventiel måde.

Moduler er et link i fagnavigation. Lær mere om moduler.

Ny brugervejledning

Ny brugervejledning viser nye instruktører, der bruger Canvas for første gang, hvordan man bliver fortrolig med Canvas ved hjælp af sidebjælker indbygget i hvert Canvas-funktionsområde.

Nogle konti kan konfigureres til at bruge den nye brugervejledning i stedet for tjeklisten til oprettelse af fag.

Meddelelser

Meddelelser giver brugerne mulighed for at bestemme, hvor og hvornår de vil blive underrettet om aktivitet i Canvas. Hver Canvas-bruger kan tilpasse meddelelsesindstillingerne i deres profil for at blive kontaktet via e-mail med en tidsplan, der passer til deres behov. Nogle brugere vil gerne underrettes om fagbegivenheder mere regelmæssigt end andre. Meddelelser er indstillet til en brugers hele konto, ikke på individuel basis.

Læringsudbytte

Læringsudbytte er udsagn, der beskriver færdigheder, forståelser og holdninger, som de studerende vil udvikle i løbet af et fag eller program. Instruktører kan specificere læringsudbytte for deres fag og spore de studerendes fremskridt baseret på målte standarder frem for bogstavkarakterer.

Læringsudbytte er et link i fagnavigation. Lær mere om læringsudbytter.

Sider

Sider omfatter alle sider, der er oprettet i et fag. En side giver instruktører mulighed for at oprette indhold til et Canvas-fag. Studerende kan også oprette og redigere sider i Grupper.

Sider er et link i fagnavigation. Lær mere om sider.

Sider - forside

På Sider kan instruktører vælge en side, der skal vises som forsiden. En forside er den første side, der vises, når brugere navigerer til sider i fagnavigation. Når indstillet, kan en forside også bruges som fagets startside.

Parringskoder

Parringskoder er sekscifrede alfanumeriske koder, der bruges til at linke en observatør til en studerende. Studerende kan generere parringskoder fra deres side med brugerindstillinger, eller instruktører kan generere dem fra en studerendes side med brugeroplysninger. Når koden er blevet genereret, kan observatører indtaste parringskoden for at forbinde sig med den studerende fra deres side med brugerindstillinger eller i Canvas Parent-appen.

Deltagere

Deltagere viser alle brugere, der er tilmeldt til et fag. Instruktører kan klikke på en studerendes navn for at se et resume af deres aktivitet i et fag.

Deltagere er et link i fagnavigation.

Politikker for indlæg

Politikker for indlæg er en indstilling i karakteroversigten, der angiver, om nyindtastede karakterer som standard er synlige eller skjulte for studerende. Når karakterer er skjult, kan instruktører manuelt slå karakterer op på et senere tidspunkt. Politikker kan indstilles på fag- eller opgaveniveau.

Lær mere om politikker for indlæg.

Produktion

Produktion er det Canvas-miljø, der indeholder alle live-data, og hvor brugerne interagerer med deres Canvas-fag. Nye og opdaterede Canvas-funktioner frigives til produktionsmiljøet hver tredje uge.

Profil

En profil er en beskrivelse, der giver information om en person. Admins kan vælge at aktivere profilfunktionen, som giver brugerne mulighed for at oprette biografier og linke til sociale netværk som en del af deres brugerkonto.

Test

Test viser alle testvurderingstyper i et fag. Canvas tilbyder i øjeblikket to testprogrammer, Classic Quizzes og New Quizzes. Classic Quizzes er det gamle testværktøj, der giver sikkerhed fra tredjepartsværktøjer, Speedgrader eller CSV-eksporter til studerendes responsanalyse. New Quizzes er et opgraderet testværktøj med en forbedret grænseflade, yderligere spørgsmålstyper og avancerede funktioner til bedømmelse og tilpasning.

Test er et link i fagnavigation. Lær mere om New Quizzes og Classic Quizzes.

Rich Content Editor

Rich Content Editor (RCE) er en tekstbehandler, der understøtter oprettelse og formatering af indhold i meddelelser, opgaver, diskussioner, sider, pensum, test.

Lær mere om Rich Content Editor.

Rolle

En rolle beskriver de tilladelser, der gives til en given bruger i en given sammenhæng (fag, konto og underkonto). Canvas indeholder både roller og kontoniveau-roller. De grundlæggende rolletyper er studerende, undervisningsassistent, lærer, designer, observatør og admin. (I Canvas-terminologi kaldes lærere også instruktører.) Der kan også oprettes tilpassede versioner af disse roller af en admin.

RSS Feed

Really Simple Syndicate (RSS) er et computerdokumentformat, der tillader elektronisk indholdsdistribution. Lyd-RSS-feeds kaldes også podcasts. RSS-feeds kan importeres til et Canvas-fag via Beskeder.

Rubrikker

En vurderingskriterie er et vurderingsværktøj for kommunikering af kvalitestsforventninger. Vurderingskriterier er typisk opdelt i rækker og kolonner. Rækker er benyttet til at definere forskellige kriterier benyttet for vurdering af en opgave. Kolonner er benyttet til at definere niveauer af præstationer for hvert kriterie.

Lær mere om rubrikker.

Sandkasse

En Canvas-sandkasse er et fag uden tilmeldinger af studerende, hvor instruktører kan oprette, ændre og forhåndsvise fagindhold og -struktur uden studerendes indblanding. De kan derefter dele eller importere sandkasseindhold til live-fag. Instruktører kan muligvis start et nyt fag som et sandkassefag fra deres Canvas-oversigt.

En Canvas-sandkasse kan også henvise til en institutions beta-miljø, hvor administratorer og instruktører kan aktivere og bruge kommende Canvas-funktioner. Administratorer kan bruge Canvas’ beta-miljø til at gennemse, hvordan funktionsindstillinger påvirker brugere og fag på deres konto. Instruktører kan bruge Canvas’ beta-miljø til at teste funktioner og opbygge fagindhold.

Planlægningsværktøj

Planlægningsværktøjet er et kalenderværktøj, der opretter aftalegrupper inden for et fag eller en gruppe.

Sektioner

Sektioner er divisioner af studerende inden for et fag. Alle fagsektioner viser det samme fagindhold.

Indstillinger

Indstillinger giver admins og instruktører mulighed for at tilpasse konto- eller fagnavigation, tilføje brugere, importere indhold og linke til eksterne værktøjer.  

Indstillinger er et link i konto- og fagnavigation.

SIS-ID

Et SIS-ID er en unik identifikator for et objekt i Canvas. SIS-ID'er kan tildeles konti, fag, semestre, sektioner, brugere og grupper for et informationssystem for de studerende.

SIS-importer

SIS-importer tillader administratorer at uploade og integrere data fra forskellige Student Information Systems (SIS), komplekse databaser og endda enkle regneark. Import kan ske manuelt via SIS Import-linket i kontonavigation eller automatisk via API'en.

Disse integrationer tillader også institutioner at sende karakterer fra Canvas-karakteroversigten til institutionens SIS.

SpeedGrader

SpeedGrader er et karaktergivningsværktøj, der hjælper instruktører med at vurdere de studerendes arbejde. Instruktører kan bruge rubrikker til hurtig vurdering og efterlade tekst- samt video- og lydkommentarer. SpeedGrader er også tilgængelig som en Canvas-mobilapp på iOS- og Android-enheder.

Lær mere om SpeedGrader.

Studerende visning

Visning for studerende er et værktøj, der bruges af instruktører til at se, hvordan deres fag ser ud for de studerende. Aktivering af Visning for studerende genererer en teststuderende, der vises i et Canvas-fag, og kan bruges til at indsende opgaver, svare på diskussioner og uploade filer som testmetode i faget.

Service Cloud

Service Cloud er Canvas' support-system. En supportsag er en formel anmodning fra en Canvas-admin om at modtage hjælp eller støtte fra Canvas-support. Supportsager kan tilgås af institutioner, der bruger Service Cloud.

Læseplan

Læseplan er indhold, der beskriver aktiviteter i et fag.

Læseplan er et link i fagnavigation.

Semester

Et semester er en tidsperiode med akademisk instruktion. I Canvas stemmer fagdatoer generelt overens med semesterdatoer, selvom fagdatoer kan strække sig ud over eller være kortere end standardbegrænsningsdatoer.

Test

Test er det miljø, der bruges til at teste ægte data i Canvas uden at påvirke produktionsmiljøet. Testmiljøet overskrives med data fra produktionsmiljøet hver tredje lørdag i måneden.

Webtjenester

Webtjenester er en samling af tredjepartstjenester, som brugere kan bruge til meddelelser. Webtjenester understøtter i øjeblikket integration med Google Drive, Skype, Twitter, Delicious og Diigo.

Velkomst-tour

Velkomst-touren er en række selvstudier, der vises i Canvas-grænsefladen til nye brugere og giver et overblik over Canvas-funktionaliteter for studerende, instruktører og administratorer.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No