cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvad er spørgsmålsbanker?

Hvad er spørgsmålsbanker?

Du kan oprette spørgsmålsbanker på konto- og underkontoniveau i din Canvas-instans. Dette gør det muligt for alle i kontoen at få adgang til spørgsmålene.

Klik her for at se en video om spørgsmålsbanker.

Åbn spørgsmålsbanker

Åbn spørgsmålsbanker

Spørgsmålsbanker på kontoniveau er spørgsmålsbanker, der oprettes og gemmes på kontoniveau. Dette giver brugerne adgang til at bruge generelt indhold til tests.

Hvornår ville jeg bruge spørgsmålsbanker på kontoniveau?

Hvornår ville jeg bruge spørgsmålsbanker på kontoniveau?

Spørgsmålsbanker på kontoniveau kan bruges til at oprette institutionelle eller afdelingsmæssige spørgsmålsarkiver. Hvis engelskafdelingen fx tilbyder flere fag til at undervise grundlæggende grammatikregler til de studerende, så kan afdelingen oprette en spørgsmålsbank på underkontoniveau. Instruktører kan derefter få adgang til spørgsmålsbanker for at tilbyde den samme evaluering til studerende i forskellige fag.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback