Hvad er kursusimportværktøjet?

Kursusimportværktøjet gør det nemt at udtrække kursusindhold, opgaver og quizzer fra tidligere terminer og hurtigt importere dem ind i et eksisterende kursus. Det samme værktøj er benyttet til importering af kursusmateriale fra forskellige indlæringsadministrationssystemer. Nogle begrænsninger gælder for fagimporter.

Bemærkninger:

 • Importerende fag og fagfiler tæller med i filkvoter for faget. Kopiering af eksisterende Canvas-fag og fagfiler henviser dog til den originale Canvas-filkvote til fag og tæller ikke med i fagets filkvoter. Lær mere om kopiering af Canvas-fag og fagelementer.
 • Hvis du importerer LTI-indhold fra et fag, skal det eksterne værktøj muligvis omkonfigureres i det fag, som modtager indholdet, for at indholdet bliver tilgængeligt.

Hvornår vil jeg benytte kursusimportværktøjet?

Hvornår vil jeg benytte kursusimportværktøjet?

Placeret i kursusindstilling-sidepanelet, skal du benytte kursusimportværktøjet til at:

Kopiere kursusindhold fra semester til semester, inklusiv bekendtgørelser og diskussioner. Du kan justere begivenheder og forfaldsdatoer til at passe med dit nuværende semester.

Vælg overførselsindhold for at vælge specifikt indhold for kopiering. Du kan vælge enkelte Opgaver, Sider, Filer, og alt andet fra forrige kurser, som du og dine kollegaer har taget. Importværktøj til kursus understøtter tastaturnavigation, når der vælges indhold til import.

Importer kursusmateriale fra forskellige indlæringsadministrationssystemer. Kursusimportværktøjet importerer ikke brugerindhold.

Bemærk: Import af et kursus mere end en gang kan have uventede konsekvenser. Hvis du importerer indhold ind i et nyt kursus, redigere indholdet af det nye kursus og senere importerer det forrige indhold igen, vil dit importerede indhold tilsidesætte det eksisterende indhold.

Vælg importkilde

Vælg importkilde

Indholdsimportmuligheder, der i øjeblikket er understøttes af kursusimportværktøjet, inkluderer:

 • Importer al indhold eller vælg specifikt indhold for kopiering fra et andet Canvas-kursus
 • Import Canvas-kursuseksportpakke (kurser, der tidligere er blevet eksporteret fra Canvas)
 • Import en ZIP fil indholdende opgave, filer, kursusindhold etc. ind i en eksisterende mappe
 • Import Angel eksport .zip-format
 • Import Blackboard 6/7/8/9 eksport .zip-fil
 • Import Blackboard Vista/CE, Web CT 6+ Course
 • Import Common Cartridge 1.0/1.1/1.2 Package
 • Import Desire2Learn (D2L) eksport .zip-format
 • Import Moodle 1.9/2.x .zip-filer
 • Import QTI .zip-filer

Importer indhold

Importer indhold

Når du importerer indhold, tillader værktøjet dig at importere alt indhold eller vælge specifikt indhold. Denne funktion er nyttig for institutioner eller instruktører, som kun ønsker at kopiere specifikke elementer af et kursus, såsom opgaver eller moduler.

Følgende adfærd gælder for øjeblikket for Canvas kopier eller import:

 • Kladdetilstandsindstillinger er bibeholdt i kursusimport. Hvis en opgave ikke er offentliggjort i et kursus, når den var kopieret eller eksporteret, vil opgaven ikke være offentliggjort i indholdsimport.
 • MasteryPaths betingede elementer bevares ikke i fagimport, og stier skal genoprettes, når importen er blevet gennemført.
 • Kopiering af indhold bevarer alle links eller filer, der er forbundet med indholdet, f.eks. i en opgave.
 • Når du kun vælger opgaver, importerer Canvas alle opgaveelementer på siden Opgaver (Assignments) (herunder alle tilknyttede quizzer og diskussioner). Opgaverne forbliver i deres opgavegrupper, hvis en hel opgavegruppe eller alle opgaver importeres.
 • SCORM-indhold er inkluderet i kursus eksemplarer. SCORM-indhold skal kun kopieres inden for konti, der bruger samme nøgle- og hemmelighedskonfiguration.
 • Når man manuelt kopierer et kursus, tilføjes den bruger, der kopierer kurset, automatisk til kurset med en instruktørrolle.
 • Når du vælger specifikt indhold og kun importerer en ny test med stimulusspørgsmål, importeres de billeder, der er knyttet til stimulusspørgsmålet, ikke automatisk, og de skal vælges til import på samme tid.

Begrænsninger ved import

Følgende adfærd gælder også for Canvas- kopier eller -importer:

 • Gruppesæt kopieres ikke som en del af importen. Ethvert eksisterende gruppesæt i det nye kursus vil blive knyttet til gruppesættet med samme navn. Men hvis der ikke er gruppesæt med samme navn i det nye kursus, vil opgaven blive knyttet til et nyt projektgruppesæt.
 • Ved valg af individuelle opgaver placeres opgaver i en opgavegruppe kaldet Importerede opgaver (Imported Assignments). Opgaver kan dog flyttes til andre opgavegrupper efter behov.
 • Tilmeldingsrelaterede data, der omfatter kursusbrugere, samarbejder, konferencer, grupper og sektioner og funktionsindstillinger, er ikke inkluderet i kursusindholdsimport.
 • Meddelelser og diskussioner beholder ikke navnet på den bruger, der oprindeligt oprettede kursusindholdet. Derudover modtager de studerende ikke beskedmeddelelser for importerede beskeder. Der vises dog et badge, der angiver en ny besked, i oversigterne Kortvisning og Seneste aktivitet.
 • Opgaver med manuel politik for opslag af karakterer og anonyme opgaver bevarer den manuelle politik for opslag af karakterer og deres anonyme indstillinger som en del af fagimporten.
 • Kalenderelementplaceringer (fx mødetidsrum med en tildelt placering) er ikke inkluderet i fagimport.

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Ud over at genskabe fagets struktur og indhold kan fagimportværktøjet justere begivenheder og forfaldsdatoer til de nye datointervaller for det nye semester.

Se advarselsbesked om indholdsimport

Se advarselsbesked om indholdsimport

Når du importerer indhold, vises der en besked, som forklarer, at import af det samme fagindhold eller eksportpakke mere end én gang overskriver alt eksisterende indhold i faget.

Se nuværende og tidligere import

Når du har startet en import, vil Nuværende jobs (Current Jobs) menuen vise job status af enhver igangværende import, såvel som importstatus efter farve.