Hvad er tilstedeværelsesværktøjet Roll Call?

Tilstedeværelsesværktøjet (Roll Call) er en ekstern app (LTI), der bruges til at registrere tilstedeværelse i Canvas-fag. Tilstedeværelsesværktøjet kan bruges til fag online eller ansigt-til-ansigt. Roll Call-tilstedeværelsesværktøjet aktiveres på kontoniveauet og bruges af alle fag i Canvas-kontoen.

Tilstedeværelsesværktøjet vises altid som et synligt fagnavigationslink, men det kan ikke ses af studerende, så det er ikke nødvendigt at gemme linket i fagindstillinger. Hvis instruktører ikke ønsker at bruge tilstedeværelsesværktøjet i deres fag, er ingen handling nødvendig. Men hvis du bruger tilstedeværelsesværktøjet, kan de studerende se deres tilstedeværelsesrapport via Roll-Call tilstedeværelses-detaljesiden.

Bemærk: Tilstedeværelsesværktøjet skal være aktiveret for din institution, før det kan bruges i Canvas-fag. Hvis du er administrator, skal du kontakte din Customer Success Manager for at få hjælp.

Se Tilstedeværelse

Se Tilstedeværelse

Med tilstedeværelsesværktøjet kan instruktører holde øje med tilstedeværelsen i faget elektronisk. Instruktører kan vælge at se værktøjet i liste- eller gitterformat og kan tilpasse placeringen af hver studerende i pladsdiagrammet.

Se opgave aktivitet

Se opgave aktivitet

Når du registrerer tilstedeværelse ved hjælp af Roll Call, kan Canvas automatisk tilføje Tilstedeværelse som en opgave. Standardpointværdien for tilstedeværelse er 100 point.

For at undgå tilstedeværelsesberegningsfejl må du aldrig slette, omdøbe eller ophæve offentliggørselsen for opgave aktiviteten.

Bemærk: Selv om de studerende ikke kan se det faktiske tilstedeværelsesværktøj, så kan de stadig se opgave aktiviteten på siden Opgaver. Denne opgave kan ikke skjules for studerende.

Registrer tilstedeværelse

Registrer tilstedeværelse

Statusindstillingen for hver status er forbundet med en procentværdi. Statusser er ’til stede’ og ’til tiden’, ’ikke til stede’, ’for sent’ og ’umarkeret’ (undskyldt fravær).

Tilstedeværelsesværktøjet opretter også en opgave i karakteroversigten og beregner tilstedeværelse som en procentdel af en studerendes karakter.

Se værdi over ’for sent’

Juster værdi over ’for sent’

Som standard er værdien for at komme for sent 80% af til stede-værdien. Så hvis en studerende er kommer for sent, så får den studerende 80% for dagen i stedet for 100%. ’For sent’-værdien kan indstilles i Roll Call.

Se Karakteroversigt-resultater

Roll Call tilstedeværelseskolonnen i karakteroversigten

I kolonnen karakteroversigt-tilstedeværelse viser Canvas som standard opgaven baseret på procentdelen af pointværdien. Hvis fx pointværdien er 100, og der er blevet registreret tilstedeværelse to gange, så vil en studerende med en til stede-værdi (100%) og en for sent-værdi (beregnet til 80%) have et resultat på 90 point eller 90%. 

Kolonnen Tilstedeværelse-karakteroversigt opdateres, hver gang du registrerer tilstedeværelse i tilstedeværelsesværktøjet. 

Bemærk: Selvom studerende ikke kan se det faktiske tilstedeværelsesværktøj, kan de stadig se deres tilstedeværelsesresultat på deres side Karakter og se deres tilstedeværelsesrapport, hvis du bruger tilstedeværelse til karaktergivning. Du kan forhindre, at opgaven udløser meddelelser ved at indstille en manuel opslagspolitik for opgaven.

Eksporter tilstedeværelsesdata

På både konto- og fagniveau giver tilstedeværelsesværktøjet brugere mulighed for at oprette tilstedeværelsesrapporter.

Bemærk: Admins kan også filtrere rapporter ved hjælp af SIS fag-ID.

Opret og administrer badges

Manager kontobadges

På kontoniveau kan admins oprette og administrere badges, der bruges i tilstedeværelsesværktøjet.

Se badges

På fagniveau vises eventuelle badges tilføjet af en Canvas-administrator automatisk til faget. Dog kan instruktører også oprette yderligere badges til deres fag efter behov.