cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvad er kursusanalyser?

Hvad er kursusanalyser?

Analyser evaluerer individuelle komponenter af et kursus og evaluerer studerendes præstationer. Kursusanalyser tager en tre-grenet tilgang til at oprette væsentlige data for Canvas-brugere.

 • Retfærdiggørelse fokuserer på systemrapporter, samt hvordan systemet bruges.
 • Indgriben ser efter forudsigelse af risiko-studerende, samt hvordan deres behov dækkes.
 • Indlæring fokuserer på indlæringsresultater, effektivitet af undervisningsstil og opdeling af tid mellem de studerende, der opnår deres kompetencer og de, der bliver ladt tilbage.

Kontoanalyse

Kontoadministratorer kan se analysen af hele kontoen for at spore og analysere, hvad studerende, lærere, observatører og/eller designere laver i kontoen. Analyse arbejder sammen med kontostatistik.

Se en video om analyse og statistikker.

Bemærk:

 • For at se kontoanalyse, skal analysen være aktiveret i kontoindstillinger.
 • Kontoanalyse inkluderer også analyser aktiveret på underkontoniveau.

Se kontoanalyse hierarki

Se kontoanalyse hierarki

Analyse kan bruges på ethvert kontoniveau så længe brugeren har tilladelse på kontoniveau til at få vist analyser. Administratoren i rodkontoen [1] kan for eksempel se analyser for kontoen og alle underkonti. Administratorer i underkonti [2] kan se analyserne for deres egen underkonto og eventuelle yderligere underkonti under dem.

Administratorer kan også se kursusanalyser inden for en konto eller underkonto. Instruktører kan se kursusanalyser, hvis de også får analysetilladelse på kursusniveau.

Hvornår kan jeg benytte kontoanalyse?

I kontoanalyse er der fire hovedsektioner:

 1. Oversigt over, hvad der er i kontoen, herunder kurser, lærere, studerende, opgaver, diskussionsemner, filoverførsel og medieoptagelser.
 2. Aktivitet efter dato giver administratoren mulighed til at se, hvordan alle deltager i kurser inden for semestret og kontoen.
 3. Aktivitet efter kategori giver administratoren mulighed til at deltagelse for sider, opgaver, moduler, diskussioner, karakterer, filer, samarbejde, beskeder, grupper, konferencer, generelt og andet.
 4. Fordeling af karakterer giver administratoren mulighed for at se, hvordan de endelige karakterer og i gang-karakterer ser ud under semestret på kontoen.

 

Benyt kontoanalyse til at:

 • Sørg for, at studerende, lærere, observatører og / eller designere deltager i kurset.
 • Se en oversigt over semester i kontoen.
 • Se, hvordan brugerne interagerer med kurserne i semestret.
 • Se, hvordan karakterfordelingen svinger eller forbliver stabil.
 • Se det samlede antal kurser, lærere, studerende, opgaver, afleveringer, diskussionsemner og svar, filer og medieoptagelse i semester i kontoen.

Kursusanalyse

Instruktører kan se analysen af et kursus for at spore og analysere, hvad studerende, observatører og/eller designere laver i kurset. Analyse arbejder sammen med kursusstatistik.

Bemærk: At se analyser for et kursus er en kursustilladelse. Hvis du ikke kan se Analyser, har din institution begrænset denne funktion.

Hvornår kan jeg benytte kursusanalyser?

I kursusanalyser er der fire hovedsektioner:

 • Aktivitet tillader alle instruktører at se, hvornår studerende ser siden eller deltager i kurset.
 • Indsendelser tillader instruktøren at se, om studerende indsender opgaven til tiden, for sent eller slet ikke.
 • Karakterer benytter en boks og hårbredde-graf til at vise fordelingen af karakterer i kurset.
 • Analyse af studerende viser sidevisning, deltagelser, opgaver og nuværende score for enhver studerende i kurset.

 

Benyt kursusanalyser til at:

 • Forudsige hvordan studerende reagerer til kursusaktiviteter.
 • Se hvilke studerende, der er i fare og behøver hjælp.
 • Se hvor effektive dine undervisningsstrategier er til at tillade studerende at lære.
 • Se et hurtigt overblik over, hvad dine studerende opnår i dit kursus.
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback