Hvad er SIS-import?

SIS-import-funktionen giver dig mulighed for at uploade og integrere data fra forskellige Student Information Systems (SIS), komplekse databaser og endda enkle regneark som CSV-filer (kommasepareret værdi-filer). Admins kan bruge denne funktion til at oprette brugere, konti, fag, tilmeldinger, logins og meget mere.

Kun administratorer med de korrekte tilladelser kan importere og administrere SIS-data. For mere information henvises der til ressourcedokumentet Canvas-kontotilladelser.

Se en video om SIS-import.

Hvornår ville jeg bruge SIS-import?

Med SIS-import kan du:

 • Importere SIS-data med CSV-filer eller automatisk importere via Canvas API’en
 • Importere SIS-data med IMS Enterprise Specification XML zip-filer
 • Importere SIS-data med Banner Grade Exchange Results XML
 • Oprette en automatiseret dataintegration med Canvas

Importtyper

Importtyper

SIS-importsiden understøtter et par formater til standardimport til Canvas: Instructure-formateret CSV- eller zip-fil af CSV'er, IMS Enterprise Specification XML zip eller Banner Grade Exchange Results XML.

En standardimport behandler kun ændringer, som specifikt er angivet i uploadfilen, og er en effektiv måde at uploade nogle få optegnelser på. Hvis fx en studerendes tilmelding blev opført som aktiv i en tidligere import, men ikke er til stede i den nuværende tilmelding, så vil der ikke ske ændringer i den studerendes tilmelding. Tilmeldingen forbliver aktiv, indtil den markeres som slettet eller afsluttet i en standardimport (eller markeres som ikke til stede i en fuldbatchopdatering for det semester, hvor faget er angivet). Under begyndelsen af et semester ændres fagtilmeldinger regelmæssigt. Indsendelse af en standardimport hjælper ofte med at opretholde tilmeldinger i en konto.

Når du uploader SIS-data med CSV-filer, kan du importere en individuel CSV-tekstfil, eller du kan komprimere flere filer i en enkelt ZIP-fil til masseimport af data. Hvis du bruger Instructure-formatet til import af filer, skal filerne være i følgende rækkefølge: brugere, konti, semestre, fag, sektioner, tilmeldinger og logins.

Fuldbatchopdateringer

Fuldbatchopdateringer

Canvas understøtter fuldbatchopdateringer for hver importtype. Denne indstilling påvirker kun data, der har været involveret i et tidligere SIS-jobs - enten oprettet gennem en tidligere import eller refereret af et SIS-job, efter at et SIS-ID blev tilføjet manuelt. Manuelt oprettede fag uden noget SIS-ID vil fx ikke slettes, selvom de ikke vises i den nye SIS-import.

For tilmeldinger betyder denne indstilling, at den linkede bruger og fag/sektioner påkræver SIS-ID'er. En Canvas-optegnelse slettes, hvis den ikke er inkluderet i den aktuelle importfil.

Denne indstilling kan slette store datasæt uden nogen bekræftelsesadvarsel og påvirker data, der er oprettet i tidligere SIS-importer.

Fuldbatchopdateringer er nyttige, hvis:

 • Din kilde-SIS-software ikke har mulighed for at sende slettede optegnelser som en del af en import, og du skal fjerne en del af de importerede data
 • Du vil være sikker på, at din nuværende tilmelding og datasæt er i overensstemmelse med din SIS-tilmelding og fagdata
 • Din SIS ikke sporer ændringer af fagstatus eller tilmeldinger for studerende og/eller lærere
 • Du vil slette fag, du har overført til Canvas fra et andet LMS

Batchmodus for flere semestre

Hvis du ønsker at køre et batch for alle semestre i samme import, kan du aktivere batchmodus for flere semestre. Denne tilstand kan kun aktiveres i API'en og kræver en ændringstærskel som angivet i SIS-import formatdokumentation.

UI-tilsidesættelser

UI-tilsidesættelser

Canvas understøtter tilsidesættelser af brugergrænsefladen (UI’en) gennem SIS-import. Når en bruger foretager ændringer i visse datafelter i Canvas (fx en brugers navn), så bliver denne ændring "fastgjort" og angives som den nye standard. Hvis du vælger indstillingen Tilsidesæt UI, kan Canvas tilsidesætte eventuelle "fastgjorte" data, der opdateres i Canvas UI’en. Ellers ignoreres forsøg på import med modstridende data, og de eksisterende brugerdata ændres ikke. For at se hele listen over "fastgjorte" datafelter henvises der til dokumentationen SIS-importeret format.

Denne indstilling kan være nyttig, hvis:

 • Du har glemt at begrænse brugerindstillinger i kontoindstillinger, fx at tillade brugere at ændre deres navn, slette deres institutionstildelte e-mailadresse mv., og du ønsker køre en opdatering for at være sikker på, at de er synkroniserede. Bemærk, at dette IKKE vil påvirke brugerens visningsnavn, hvis de ændrede dette. Kun det fulde og det sorterbare navn vil blive ændret.
 • Du har tilladt dem at ændre deres navn (eksemplet ovenfor) med vilje, men jævnligt vil synkronisere med dine aktuelle data.
 • Du ønsker at opretholde kontrol over navne på brugere og fag, eller hvis du ved, at der blev foretaget en navneændring for en bruger eller et fag.
Tilsidesæt UI-indstillinger

Tilsidesættelse af UI-ændringer tillader også en af to yderligere muligheder: Behandl som UI-ændringer eller Ryd tilstanden UI-ændret.

Behandl som UI-ændringer. Denne mulighed tilsidesætter ændringer, der har fundet sted i brugergrænsefladen, som "fastgjorte" data. Alle data fungerer, som om ændringerne faktisk blev opdateret manuelt i brugergrænsefladen.

Denne indstilling kan være nyttig, hvis:

 • Du ikke vil have, at efterfølgende importer overskriver de data, du importerer i øjeblikket.

 

Ryd UI-ændret tilstand. Denne mulighed fjerner "fastgjort"-tilstanden for alle data, der findes i denne import. Fremtidig import med disse data vil ikke angive nogen data i brugergrænsefladen som "fastgjorte".

Denne indstilling kan være nyttig, hvis:

 • Du ved et uheld har aktiveret indstillingen "Behandl som UI-ændringer", og du skal rette de berørte data.
 • Du har glemt at deaktivere muligheden for, at brugerne kan omdøbe sig selv, fagnavne eller fjerne den institutionelle e-mail, og du vil fjerne fastgjort-tilstanden af de UI-ændringer, der er blevet foretaget.