cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvad er samarbejder?

Hvad er samarbejder?

Canvas benytter samarbejder for at tillade multi-brugere at arbejde sammen på det samme dokument på den samme tid. Kollaborative dokumenter er gemt i real-tid, hvilket betyder, at ændringer foretaget af enhver af dets brugere øjeblikkelig vil være synlige for alle.

Hvornår vil jeg bruge Samarbejder? Hvornår vil jeg bruge Samarbejder?

Du kan bruge Samarbejder til at:

  • Kopiere og indsætte noter, som alle kan have adgang til.
  • Dele punkt-lister eller dagsordner for kommende samtidige klasser eller gruppe-timer eller møder.
  • Oprette et tekst-baseret whiteboard, som alle i klasseværelset kan se og referere til på et senere tidspunkt.
  • Tildele studiegrupper en samlet opgave, der kræver, at de indsender URL som en bedømt opgave.

Se Google Samarbejder

Se Google Samarbejder

Alle Canvas-kurser understøtter Google Docs som standard samarbejdsværktøj. Samarbejde, der benytter Google Docs kræver, at alle deltagende elever har oprettet og forbundet deres Google-konto til deres personlige indstillinger.

Google Docs tillader dig at tilføje op til 50 brugere pr. samarbejde, og alle brugere kan se og redigere et dokument på samme tid. Google-samarbejde har dog en grænse mht antallet af brugere, som altid har adgang til et samarbejde.

Se Google Drive samarbejde

Se Google Drive samarbejde

Samarbejde understøtter også Google Apps LTI, som er aktiveret i et kursus som en ekstern app. Google Drive samarbejde giver ikke kun brugere mulighed for at oprette Google Dokumenter, men de kan også oprette Google Regneark og Google Præsentationer.

Integrationen af Google Apps kræver aktivering af forhåndsvisning af funktionen Eksternt samarbejdsværktøj. Dig giver aktivering af forhåndsvisning af denne funktion mulighed for at ændre samarbejdsgrænsefladen og fjerne al eksisterende samarbejde fra Google Dokumenter.

Se Microsoft Office samarbejde

Se Microsoft Office samarbejde

Samarbejde kan også oprettes, når Microsoft Office 365 LTI er aktiveret i et kursus som en ekstern app.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback