Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvad er karakterer og Karakterbog?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvad er karakterer og Karakterbog?

Karakterer kan tjene som et kommunikationsværktøj mellem studerende og instruktører og tillade instruktører at spore studerendes fremskridt.

Karakterbogen gemmer al information om studerendes fremskridt i kurset, målende både bogstavkarakterer og kursusresultater.

Se en oversigtsvideo om karakteroversigten

Hvad er Karakterbog?

Karakterbogen hjælper instruktører til nemt at indtaste og distribuere karakterer for studerende. Karakterer for hver opgave kan blive beregnet som points, procenter, komplette eller ufuldstændige, bestået eller ikke-bestået, GPA-skala og bogstavkarakterer, og opgaver kan organiseres i grupper for vægtning.

Du kan også benytte SpeedGrader til at hjælpe dig med at tildele karakterer.

Kolonner er automatisk oprettet i Karakterbogen, når du opretter opgaver, bedømte diskussioner og bedømte quizzer og spørgeundersøgelser. En kolonne er også automatisk tilføjet til fremmødeværktøjet.

Hvornår skal jeg benytte Karakterbogen?

Benyt Karakterbogen til at:

 • Se karakterer efter karakterperioder
 • Se opgaveindsendelsesnotifikationer og opgavedetaljer
 • Sortere karakterbog efter opgaveforfaldsdatoer, studerendes navne, sekundært id, totale score eller gruppescorer (hvis relevant)
 • Downloade opgaveindsendelser fra studerende for bedømmelse eller se dem offline, når der ikke er en tilgængelig internetforbindelse
 • Manuelt indtaste studerendes karakterer
 • Automatisk beregne totale og endelige karakterer
 • Tildel nuller efter deadline (dette vil sende notifikationer til studerende)
 • Simultant se karakterinformation over alle kurser
 • Notificere studerende, når en opgave er blevet bedømt
 • Se karakterhistorie og vende tilbage til opdaterede opgavescore til tidligere score (inklusiv karakterer fra flere indsendelser og/eller ombedømme quizzer)
 • Downloade eller uploade karakterer som en CSV-fil
 • Skjule karakterer fra studerende, indtil de er offentliggjort
 • Oprette tilpassede kurver og karakterområder
 • Sende beskeder til studerende, der endnu ikke har indsendt en opgave, eller som har scoret mere end X eller mindre end Y på en opgave
 • Efterlade private bedømmelsesnoter/kommentarer for den studerende
 • Fritage en studerende for en opgave, diskussion eller quiz

Bemærk: Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturnavigationsgenveje, skal du trykke på Shift + spørgsmålstegn samtidigt på dit tastatur.

Hvad er indlæringsbeherskelseskarakterbog?

Indlæringsbeherskelseskarakterbogen hjæper instruktører og admins med at få adgang til resultatstandarder benyttet i Canvas-kurser, i stedet for bogstavkarakterer. Denne karakterbog hjælper institutioner med at måle de studerendes indlæring for akkreditering og bedre at kunne vurdere deres studerendes behov.  

Hvornår vil jeg benytte indlæringsbeherskelseskarakterbogen?

Benyt indlæringsbeherskelseskarakterbogen til at:

 • måle de studerendes fremskridt og studerendes indlæring
 • se studerendes score baseret på indlæringsstandarder og resultater
 • filtrere studerende baseret på beherskelsesindlæringsniveauer
 • se kursusstatistikker
 • få adgang til kursuspensum og indlæringsmetoder
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.