Hvad er vurderingskriterier?

Vurderingskriterier er måder at opsætte brugertilpassede eller resultat-baserede vurderingskriterier for scoring.

En vurderingskriterie er et vurderingsværktøj for kommunikering af kvalitestsforventninger. Vurderingskriterier er typisk opdelt i rækker og kolonner. Rækker er benyttet til at definere forskellige kriterier benyttet for vurdering af en opgave. Kolonner er benyttet til at definere niveauer af præstationer for hvert kriterie.

Rubrikker kan konfigureres som rubrikker uden bedømmelse, hvilket giver mulighed for karaktergivning uden point, der er baseret på vurdering og læringsudbytte.

Se en video om rubrikker på kontoniveau, eller se en video om rubrikker på fagniveau.

Konto rubrikker

Rubrikker på kontoniveau er rubrikker, der oprettes på konto- eller underkontoniveau. De kan bruges af ethvert kursus inden for denne konto eller underkonto til opgaver, diskussioner eller quizzer. Hvis en rubrik på kontoniveau bruges på mere end ét sted, bliver den uudsletteligt, men den kan stadig bruges.

Rubrik på kontoniveau kan bruges til at oprette institutionelle eller afdelingsmæssige spørgeskemaer. Formålet med rubrikker på kontoniveau er at give ressourcer til lærere, men ikke til at kontrollere indhold. For eksempel, hvis den engelske afdeling tilbød flere kurser til at undervise grundlæggende grammatikregler til studerende, kunne en afdeling oprette en rubrik på underkontoniveau. Instruktører kan derefter få adgang til rubrikken for at tilbyde de samme evalueringsstandarder til studerende i forskellige kurser.

Rubrikker til fag

Rubrikker på fagniveau oprettes enten på fagniveau eller kopieres fra konto- eller underkontoniveau. Når en rubrik er blevet brugt til at vurdere en studerende, kan rubrikken ikke redigeres. Eksisterende rubrikker kan dog genoptages og bruges til andre opgaver.

Hvornår vil jeg benytte et vurderingskriterie?

Benyt et vurderingskriterie til at:

  • Kommunikere vurderingsforventninger til brugere.
  • Justér foruddefinerede læringsudbytte for dine fagopgaver og vurderinger.
  • Vurdér onlineafleveringer i SpeedGrader.