cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvilke lande er begrænset fra at bruge Canvas?

Hvilke lande er begrænset fra at bruge Canvas?

På grund af offentlige bestemmelser forbyder Instructure uautoriseret brug af vores produkter og tjenester i bestemte lande og regioner.

Instructure overholder de amerikanske bestemmelser vedrørende lande og regioner underlagt embargo. Som krævet af U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control forbyder Instructure for øjeblikket uautoriseret brug af vores produkter eller tjenester i:

  • Cuba
  • Iran
  • Nordkorea
  • Syrien
  • Krim-regionen

Udførsel, genudførsel, salg eller levering, direkte eller indirekte, fra USA eller af en amerikansk person, hvor som helst, af ethvert Instructure-produkt, -tjeneste eller -teknologi (herunder tekniske data) til disse lande eller regioner er strengt forbudt uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering.

På grund af den voksende natur og den bredde rækkevidde af amerikanske sanktionsprogrammer opfordres kunder og deres brugere til at kontrollere gældende amerikanske eksportkontrollove og regler for yderligere information.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback