Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvilke lande er begrænset fra at bruge Canvas?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvilke lande er begrænset fra at bruge Canvas?

På grund af offentlige bestemmelser forbyder Instructure uautoriseret brug af vores produkter og tjenester i bestemte lande og regioner.

Instructure overholder de amerikanske bestemmelser vedrørende lande og regioner underlagt embargo. Som krævet af U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control forbyder Instructure for øjeblikket uautoriseret brug af vores produkter eller tjenester.

Udførsel, genudførsel, salg eller levering, direkte eller indirekte, fra USA eller af en amerikansk person, hvor som helst, af ethvert Instructure-produkt, -tjeneste eller -teknologi (herunder tekniske data) til disse lande eller regioner er strengt forbudt uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering.

På grund af den voksende natur og den bredde rækkevidde af amerikanske sanktionsprogrammer opfordres kunder og deres brugere til at kontrollere gældende amerikanske eksportkontrollove og regler for yderligere information.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.