Hvad er karaktersystemer?

Et karaktersystem er et sæt kriterier, der måler forskellige præstationsniveauer i et fag. Karaktersystemer på kontoniveau er karaktersystemer, der kan defineres på konto- eller underkontoniveau for hele institutionen. På fagniveau kan instruktører anvende karaktersystemer til både de studerendes endelige karakter og individuelle opgaver. Uden et karaktersystem måles resultaterne ikke mod nogen specifik standard.

Se en video om karaktersystemer.

Bemærk:

  • Karaktersystemer på kontoniveau vises automatisk i alle fag i kontoen. Når en instruktør forbinder et karaktersystem, der er oprettet på kontoniveau, er karaktersystemet forbundet, ikke importeret, som et nyt system på fagniveau. Karaktersystemer, der importeres fra kontoniveauet, kan kun ændres af brugere med karaktersystem-tilladelser.
  • Karaktersystemer oprettet på kontoniveau vises automatisk på underkontoniveau.

Fælles karaktersystemer

Karaktersystemer er bygget ud fra procentvise intervaller, og hvert procentinterval er tildelt en navneværdi. Du kan oprette et hvilket som helst karaktersystem ved at redigere navnet og procentdelen for hvert element.

Noter om karaktersystemet:

  • Karaktersystemer understøtter kun to decimaler.
  • De eneste resultater tilladt i karakteroversigten er dem, der er defineret i karaktersystemet.
  • Karakteroversigt-poster, der ikke er specifikt defineret i karaktersystemet, viser en bindestreg.

Bogstavkarakter

Bogstavkarakterer er den mest traditionelle type karaktersystem og er standardformatet for nye karaktersystemer. Husk, at kun understøttede resultater er tilladt i karakteroversigten, så hvis du opretter et bogstavkaraktersystem med navneværdier for kun A, B og C, kan du ikke indtaste et resultat, som fx konverterer til A- eller B+.

I karakteroversigten indtastes resultater med pointværdi, procent eller bogstavkarakter. Hvis for eksempel en opgave er 10 point værd, og den studerende får 9, så kan du indtaste 9 eller 90% (som vises som et A- som defineret i procentområdet). Du kan også indtaste et A- direkte.  

GPA-skala

Karakterskala-omregningstabellen er designet til skoler, der bruger en 4,0-skala (eller 5,0/6,0). GPA-skala-beregninger kan variere efter institution. Denne ordning ligner bogstavkarakter-ordningen, men bogstavkarakterer kan også bruges. Husk, at kun understøttede resultater er tilladt i karakteroversigten, så hvis du opbygger en GPA-ordning med navneværdier for kun 4,0 og 3,9, kan du ikke indtaste et resultat på 3,95.

I karakteroversigten indtastes resultater med procent eller GPA-værdi. Hvis for eksempel en opgave er 10 point værd, og den studerende får 9, så kan du indtaste 90% (som vises som et 3,7 som defineret i procentområdet). Du kan også indtaste 3,7 direkte. Indtastning af et 9-tal vil ikke fungere.

Præstation

Præstationskaraktersystemer er baseret på en standard for individuel præstation. Husk, at kun understøttede resultater er tilladt i karakteroversigten, så hvis du opretter et præstationssystem kun med navneværdierne Fremragende og Dårligt så kan du ikke indtaste et resultat på Godt.  

I karakteroversigten indtastes resultater i point, procent eller præstationsværdi. Hvis for eksempel en opgave er 10 point værd, og den studerende får 9, så kan du indtaste 9 eller 90% (som vises som Fremragende som defineret i procentområdet). Du kan også indtaste Fremragende direkte.