Hvad er hvad-nu-hvis-karakterer?

Hvad-nu-hvis-karakterer giver de studerende mulighed for at beregne deres samlede karakter ved at indtaste hypotetiske karakterer for opgaver. Kun studerende kan indtaste og se hvad-nu-hvis-resultater. Lær, hvordan de studerende bruger hvad-nu-hvis-resultater.

Bemærk:

  • Hvis flere karakterperioder er aktiveret i dit fag, og brugerne ikke kan se samlede karakterer, eller hvis du har skjult karakterer i fagindstillinger, kan de studerende ikke se deres nuværende eller samlede karakter på den studerendes karakterside.
  • I øjeblikket kan instruktører ikke oprette hypotetiske resultater for studerende som hvad-nu-hvis-resultater. Du kan dog se nuværende og samlede resultater for studerende ved at se den studerendes rapport for interaktioner.

Se nuværende karakter

Canvas arbejder altid for at beregne to karakterer, den nuværende karakter og den samlede karakter, for de studerende. Den nuværende karakter beregnes ved at tilføje de opdelte opgaver i henhold til deres vægt i fagets karaktersystem. Denne karakter beregnes ved at vælge afkrydsningsfeltet Beregn baseret udelukkende på bedømte opgaver (Calculate based only on graded assignments) i sidepanelet.

Bemærk: Hvis du har begrænset samlede karakterer i Fagindstillinger, kan dine studerende ikke se deres nuværende karakter eller nogen procentdele i opgavegrupper.

Vis samlet karakter

Den samlede karakter beregnes ved at lægge alle opgaverne sammen i henhold til deres vægt i fagets karaktersystem. Hvis et fag bruger vægtede opgavegrupper, kan de studerende også se, hvordan hver opgave vægtes i faget.

For at se den samlede karakter i faget kan de studerende fravælge afkrydsningsfeltet Beregn kun baseret på opgaver med karakter (Calculate based only on graded assignments).

Bemærk: Hvis du har begrænset samlede karakterer i Fagindstillinger, kan dine studerende ikke se deres samlede karakter eller nogen procentdele i opgavegrupper. Hvis du skifter afkrydsningsfeltet for beregningen, påvirker det dog stadig individuelle opgaver, hvis fx en opgavegruppe indeholder en dropregel.

Indtast hvad-nu-hvis-karakterer

Indtast hvad-nu-hvis-karakterer

Værktøjet "Hvad-nu-hvis" giver de studerende mulighed for at beregne deres samlede karakter ved at indtaste hypotetiske karakterer for alle opgaver. For at teste et andet resultat for en opgave kan de studerende klikke på en opgavekarakter og indtaste et resultat i resultatkolonnen.